ตัวชี้วัดที่ 037.2: ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี

Map

ร้อยละ

97.65

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 70.00 >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 97.65

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 70.00)Q4 (>= 90.00)FilesLast update
เขตฯ 013,9154,02397.3298.7098.9397.322021-10-11 10:19:47
เขตฯ 021,3641,42195.9990.5198.1495.992021-10-11 10:29:49
เขตฯ 031,3891,44396.2698.7097.9796.262021-10-11 10:31:23
เขตฯ 042,0012,03798.2397.7997.9898.232021-10-11 10:33:32
เขตฯ 052,6682,71098.4599.6798.2498.452021-10-11 10:34:53
เขตฯ 063,0553,11897.9898.8798.9597.982021-10-11 10:36:31
เขตฯ 071,6431,68997.2898.4997.7897.282021-10-11 10:37:24
เขตฯ 081,8041,84197.9998.0898.3897.992021-10-11 10:38:55
เขตฯ 092,3132,39296.7098.8299.0196.702021-10-11 10:40:08
เขตฯ 101,5741,60098.3898.1498.3798.382021-10-11 10:41:16
เขตฯ 112,0072,04498.1998.3498.4498.192021-10-11 10:42:40
เขตฯ 121,8661,89898.3198.2198.4698.312021-10-11 10:43:46
เขตฯ 1374976597.9199.4199.4197.912021-10-11 10:44:09
 26,34826,98197.65      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำ (รายเก่าของปี 63 + รายใหม่ ปี 64) (คน)

B = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายที่เข้าถึงบริการ (รายเก่าของปี 63 + รายใหม่ ปี 64) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 90
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-11 10:44:09
Update: กรุงเทพมหานคร

by อาภาวลี

2021-10-11 10:43:46
Update: นราธิวาส

by อาภาวลี

2021-10-11 10:43:39
Update: ยะลา

by อาภาวลี

2021-10-11 10:43:29
Update: ปัตตานี

by อาภาวลี

2021-10-11 10:43:19
Update: พัทลุง

by อาภาวลี

log