ตัวชี้วัดที่ 035: ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

22.09

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.50 >= 20.50 >= 20.50 >= 20.50
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 22.09

จำนวนที่ผ่าน

8 66.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 33.33%

(ข้อมูลจาก HDC : 1 ธันวาคม 2564 10:32)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 20.50)Q2 (>= 20.50)Q3 (>= 20.50)Q4 (>= 20.50)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 014,506,0081,004,24922.2922.5418.1315.1522.292021-12-01 10:32:40
เขตฯ 022,324,970569,69824.5024.4021.5815.8524.502021-12-01 10:32:43
เขตฯ 032,439,186561,26123.0122.7820.9815.4623.012021-12-01 10:32:43
เขตฯ 042,551,675476,35218.6716.7413.079.5018.672021-12-01 10:32:28
เขตฯ 054,062,844787,14819.3718.2915.4710.0319.372021-12-01 10:32:46
เขตฯ 063,294,338631,29919.1617.9813.138.1219.162021-12-01 10:32:29
เขตฯ 073,362,767831,63324.7323.3819.8113.5624.732021-12-01 10:32:34
เขตฯ 083,618,846976,11826.9724.7921.3515.4926.972021-12-01 10:32:52
เขตฯ 094,274,127859,08020.1020.5317.2410.3320.102021-12-01 10:32:31
เขตฯ 103,164,346726,06522.9523.6119.6812.7522.952021-12-01 10:32:36
เขตฯ 112,939,977646,37521.9921.5116.6813.1021.992021-12-01 10:32:48
เขตฯ 123,480,577772,99922.2122.9318.0410.4522.212021-12-01 10:32:52
เขตฯ 13---
 40,019,6618,842,277    22.09      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้รับการบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงกลุ่มกิจกรรมบริการบุคคล (กลุ่ม I บริการการแพทย์แผนไทย) (ครั้ง)

B = จำนวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้รับการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (B/A)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 20.5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log