ตัวชี้วัดที่ 035: ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

25.5

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.50 >= 20.50 >= 20.50 >= 20.50
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 25.5

จำนวนที่ผ่าน

11 84.62%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 15.38%

(ข้อมูลจาก HDC : 16 เมษายน 2564 08:29)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 20.50)Q2 (>= 20.50)Q3 (>= 20.50)Q4 (>= 20.50)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0187,40628,02122.0023.1132.060.0032.062021-04-16 08:30:10
เขตฯ 0265,38421,87424.1224.3733.450.0033.452021-04-16 08:30:13
เขตฯ 03139,65435,38722.9122.4625.3425.342021-04-16 08:30:13
เขตฯ 04120,21122,67918.7316.9518.8718.872021-04-16 08:29:55
เขตฯ 05121,21227,12319.2318.9122.3822.382021-04-16 08:30:17
เขตฯ 0697,61520,79119.0918.2421.3021.302021-04-16 08:29:55
เขตฯ 0780,47120,50924.5423.3225.4925.492021-04-16 08:30:04
เขตฯ 08180,67351,18426.9825.0128.33100.0028.332021-04-16 08:30:24
เขตฯ 09106,05023,51319.8120.8622.1722.172021-04-16 08:29:59
เขตฯ 1088,84124,17022.7523.6127.2127.212021-04-16 08:30:05
เขตฯ 11105,91026,78922.1121.7025.290.0025.292021-04-16 08:30:20
เขตฯ 12108,76029,98122.1523.3727.570.0027.572021-04-16 08:30:23
เขตฯ 13---
 1,302,187332,021    25.50      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้รับการบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงกลุ่มกิจกรรมบริการบุคคล (กลุ่ม I บริการการแพทย์แผนไทย) (ครั้ง)

B = จำนวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้รับการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (B/A)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 20.5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>