ตัวชี้วัดที่ 033: อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน เขตฯ 06

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

5.44

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- < 3.65 - < 3.60
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

อัตราต่อพันประชากร 5.44

จำนวนที่ผ่าน

2 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 75%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (< 3.65)Q4 (< 3.60)FilesLast update
สมุทรปราการ477,3156.436.432022-02-26 16:57:38
ชลบุรี6413,2764.824.822022-02-26 16:57:40
ระยอง656,6389.799.792022-02-26 16:57:40
จันทบุรี224,1165.345.342022-02-26 16:57:40
ตราด131,9596.646.642022-02-26 16:57:41
ฉะเชิงเทรา195,6733.353.352022-02-26 16:57:41
ปราจีนบุรี33,7920.790.792022-02-26 16:57:41
สระแก้ว173,2065.305.302022-02-26 16:57:42
 25045,9755.44    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต ≤ 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.6 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log