ตัวชี้วัดที่ 033: อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

4.79

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- < 3.65 - < 3.60
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อพันประชากร 4.79

จำนวนที่ผ่าน

2 16.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 83.33%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (< 3.65)Q4 (< 3.60)FilesLast update
เขตฯ 0113633,0914.114.112022-02-26 16:57:48
เขตฯ 025919,5443.023.022022-02-26 16:57:49
เขตฯ 035112,3934.124.122022-02-26 16:57:49
เขตฯ 0415525,7836.016.012022-02-26 16:57:41
เขตฯ 0520336,2915.595.592022-02-26 16:57:51
เขตฯ 0625045,9755.445.442022-02-26 16:57:42
เขตฯ 0710323,7524.344.342022-02-26 16:57:45
เขตฯ 089125,0513.633.632022-02-26 16:57:55
เขตฯ 0910733,9653.153.152022-02-26 16:57:43
เขตฯ 1013923,5395.915.912022-02-26 16:57:46
เขตฯ 1120631,7826.486.482022-02-26 16:57:53
เขตฯ 1217338,1184.544.542022-02-26 16:57:54
เขตฯ 13---
 1,673349,2844.79    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต ≤ 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.6 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log