ตัวชี้วัดที่ 033: อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

4.46

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- < 3.65 - < 3.60
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อพันประชากร 4.46

จำนวนที่ผ่าน

4 30.77%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 69.23%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (< 3.65)Q4 (< 3.60)ผลงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 015615,2953.663.662021-04-12 14:42:39
เขตฯ 02399,5174.104.102021-04-12 14:42:40
เขตฯ 03195,7093.333.332021-04-12 14:42:40
เขตฯ 047712,5086.166.162021-04-12 14:42:33
เขตฯ 059217,9555.125.122021-04-12 14:42:41
เขตฯ 0610120,1305.025.022021-04-12 14:42:33
เขตฯ 073910,7553.633.632021-04-12 14:42:36
เขตฯ 085212,4974.164.162021-04-12 14:42:44
เขตฯ 095515,4583.563.562021-04-12 14:42:35
เขตฯ 105210,4734.974.972021-04-12 14:42:37
เขตฯ 118614,3915.985.982021-04-12 14:42:43
เขตฯ 126519,7053.303.302021-04-12 14:42:44
เขตฯ 13---
 733164,393  4.46      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต ≤ 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.6 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>