ตัวชี้วัดที่ 032: ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

10.68

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 10.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 10.68

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

(ข้อมูลจาก HDC : 1 ธันวาคม 2564 01:49)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (<= 10.00)FilesLast update
เขตฯ 016562-4.84-4.842021-12-01 13:49:47
เขตฯ 021,2221,3136.936.932021-12-01 13:49:48
เขตฯ 032,4373,48029.9729.972021-12-01 13:49:48
เขตฯ 042,3272,3400.560.562021-12-01 13:49:41
เขตฯ 055,5296,47914.6614.662021-12-01 13:49:50
เขตฯ 063,5153,5932.172.172021-12-01 13:49:41
เขตฯ 0715217211.6311.632021-12-01 13:49:44
เขตฯ 081,2641,56519.2319.232021-12-01 13:49:53
เขตฯ 09616126-388.89-388.892021-12-01 13:49:43
เขตฯ 10284263-7.98-7.982021-12-01 13:49:45
เขตฯ 1168586520.8120.812021-12-01 13:49:52
เขตฯ 1212414112.0612.062021-12-01 13:49:53
เขตฯ 13---
 18,22020,39910.68   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2563 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2564 (คน)

สูตรคำนวณ ((A-B)/A)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ลดลงร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log