ตัวชี้วัดที่ 016: ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

22.97

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 22.97

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 85.00)FilesLast update
เขตฯ 016,3401,81328.6028.602020-02-24 10:54:21
เขตฯ 023,5502,05857.9757.972020-02-24 10:54:21
เขตฯ 034,5003,37474.9874.982020-02-24 10:54:21
เขตฯ 048,1501652.022.022020-02-24 10:54:21
เขตฯ 056,5301,48622.7622.762020-02-24 10:54:21
เขตฯ 068,5501021.191.192020-02-24 10:54:21
เขตฯ 075,9601,75529.4529.452020-02-24 10:54:21
เขตฯ 084,20000.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0910,9302762.532.532020-02-24 10:54:21
เขตฯ 103,7001,55642.0542.052020-02-24 10:54:21
เขตฯ 115,6504,04371.5671.562020-02-24 10:54:21
เขตฯ 125,4002434.504.502020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 73,46016,87122.97   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุก จำแนกรายกลุ่มประชากร(จำนวน MSM &TG ,SW,PWID) รายจังหวัด (คน)

B = คาดประมาณจำนวนประชากรของกลุ่มประชากรหลัก รายจังหวัดของแต่ละกลุ่มประขากร (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by วรินทร

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by วรินทร

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by วรินทร

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by วรินทร

2020-02-24 10:54:21
Update: ลพบุรี

by วรินทร

log