ตัวชี้วัดที่ 031.2: อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด

Map

ร้อยละ

4.99

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- <= 0.00 - <= 0.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 4.99

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (<= 0.00)Q4 (<= 0.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สป.สธ.37394.994.994.992021-10-12 15:41:07
 3739  4.99      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด รอบปีปฏิทิน 61 (ร้อยละ)

B = อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด รอบปีปัจจุบัน (ร้อยละ)

สูตรคำนวณ ((B-A)X100)/A
เกณฑ์เป้าหมาย <= อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดไม่เพิ่มขึ้นจากปีปฏิทิน 61
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-12 15:41:07
Update: นนทบุรี

by พิชญา ทองแย้ม

log