ตัวชี้วัดที่ 031.1: ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการจัดการผ่านระดับ intermediate ทั้ง 5 กลุ่มกิจกรรมสำคัญ

Map

ร้อยละ

61.16

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 60.00 - >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 61.16

จำนวนที่ผ่าน

4 33.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 66.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 60.00)Q4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 011111100.00100.00100.002021-10-12 14:44:49
เขตฯ 028787.5087.5087.502021-10-12 14:44:45
เขตฯ 035120.0020.002021-05-06 09:37:25
เขตฯ 0412650.0050.002021-05-06 09:37:34
เขตฯ 05151066.6766.672021-05-06 09:37:41
เขตฯ 0614857.1457.142021-10-12 14:44:58
เขตฯ 076233.3333.332021-05-06 09:37:57
เขตฯ 0810440.0040.002021-05-06 09:38:06
เขตฯ 0910880.0080.002021-05-06 09:38:26
เขตฯ 109555.5655.562021-05-06 09:38:37
เขตฯ 11111090.9190.912021-05-06 09:38:48
เขตฯ 1210220.0020.002021-05-06 09:38:57
เขตฯ 13-02021-10-12 14:45:26
 1217461.16    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลที่มีการจัดการ AMR ระดับ intermediate (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ปี 64 มีจำนวนรวมทั้งประเทศเท่ากับ 121 แห่ง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70 ของ รพ.มีการจัดการ AMR (ทุกกิจกรรมสำคัญ) ผ่าน ระดับIntermediate
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-12 14:45:26
Update: กรุงเทพมหานคร

by พิชญา

2021-10-12 14:44:58
Update: ชลบุรี

by พิชญา

2021-10-12 14:44:49
Update: เชียงใหม่

by พิชญา

2021-10-12 14:44:45
Update: พิษณุโลก

by พิชญา

2021-05-06 09:38:57
Update: สงขลา

by พิชญา

log