ตัวชี้วัดที่ 030.1: RDU ขั้นที่ 2

Map

ร้อยละ

56.12

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 58.00 >= 59.00 >= 61.00 >= 62.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 56.12

จำนวนที่ผ่าน

4 33.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 66.67%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 58.00)Q2 (>= 59.00)Q3 (>= 61.00)Q4 (>= 62.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011016054.4666.3460.4059.4159.412021-10-20 13:32:11
เขตฯ 02472644.6855.3251.0655.3255.322021-10-20 13:33:10
เขตฯ 03543661.1172.2268.5266.6766.672021-10-20 13:35:34
เขตฯ 04713452.1152.1152.1147.8947.892021-10-20 13:38:09
เขตฯ 05684758.8260.2970.5969.1269.122021-10-20 15:11:27
เขตฯ 06734256.1641.1061.6457.5357.532021-10-20 13:43:38
เขตฯ 07774971.4361.0463.6463.6463.642021-10-20 13:44:47
เขตฯ 08883621.5925.0035.2340.9140.912021-10-20 13:47:24
เขตฯ 09894347.1946.0748.3148.3148.312021-10-20 13:48:08
เขตฯ 10713543.6659.1554.9349.3049.302021-10-20 13:49:08
เขตฯ 11815461.7364.2066.6766.6766.672021-10-20 15:11:39
เขตฯ 12784256.4158.9756.4153.8553.852021-10-20 13:51:29
เขตฯ 13---
 898504    56.12      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลผ่าน RDU ขั้นที่ 2 (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 62%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-20 15:11:39
Update: ภูเก็ต

by กาญจนา ประภาสะวัต

2021-10-20 15:11:27
Update: สมุทรสาคร

by กาญจนา ประภาสะวัต

2021-10-20 15:11:15
Update: กาญจนบุรี

by กาญจนา ประภาสะวัต

2021-10-20 13:51:29
Update: สตูล

by กาญจนา ประภาสะวัต

2021-10-20 13:51:22
Update: สงขลา

by กาญจนา ประภาสะวัต

log