ตัวชี้วัดที่ 030.1: RDU ขั้นที่ 2

Map

ร้อยละ

52.29

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 58.00 >= 59.00 >= 61.00 >= 62.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 52.29

จำนวนที่ผ่าน

3 23.08%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 76.92%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 58.00)Q2 (>= 59.00)Q3 (>= 61.00)Q4 (>= 62.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011015554.4654.462021-01-25 11:44:16
เขตฯ 02472144.6844.682021-01-25 11:45:47
เขตฯ 03543361.1161.112021-01-25 11:45:37
เขตฯ 04713752.1152.112021-01-25 11:18:36
เขตฯ 05664060.6160.612021-01-25 11:47:22
เขตฯ 06734156.1656.162021-01-25 11:35:42
เขตฯ 07775571.4371.432021-01-25 11:40:36
เขตฯ 08881921.5921.592021-01-25 11:50:13
เขตฯ 09894247.1947.192021-01-25 11:28:58
เขตฯ 10713143.6643.662021-01-25 11:41:15
เขตฯ 11805062.5062.502021-01-25 11:48:39
เขตฯ 12784456.4156.412021-01-25 11:49:53
เขตฯ 13---
 895468    52.29      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลผ่าน RDU ขั้นที่ 2 (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 62%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>