ตัวชี้วัดที่ 025.2: อัตราความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ

Map

ร้อยละ

66.05

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 66.05

จำนวนที่ผ่าน

1 8.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 91.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 85.00)FilesLast update
เขตฯ 015,8298,84665.8965.892021-10-01 09:44:43
เขตฯ 023,8324,59783.3683.362021-10-01 09:47:27
เขตฯ 032,8844,46664.5864.582021-10-01 09:46:49
เขตฯ 044,8968,09860.4660.462021-10-01 09:36:15
เขตฯ 054,7008,02958.5458.542021-10-01 09:56:44
เขตฯ 066,0289,27964.9664.962021-10-01 09:36:34
เขตฯ 076,5587,58186.5186.512021-10-01 09:41:16
เขตฯ 084,7158,34156.5356.532021-10-01 10:01:55
เขตฯ 096,64210,16865.3265.322021-10-01 09:38:45
เขตฯ 105,0916,93073.4673.462021-10-01 09:42:12
เขตฯ 114,4186,74565.5065.502021-10-01 09:59:11
เขตฯ 124,2317,49556.4556.452021-10-01 10:01:40
เขตฯ 13---
 59,82490,57566.05   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ค้นพบและขึ้นทะเบียนรักษาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564) (คน)

B = จำนวนคาดประมาณผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียนรักษาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564) คิดจาก อัตรา 150 ต่อประชากรแสนคน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-01 10:01:55
Update: บึงกาฬ

by กิตติยาพร

2021-10-01 10:01:40
Update: นราธิวาส

by กิตติยาพร

2021-10-01 10:01:13
Update: ยะลา

by กิตติยาพร

2021-10-01 10:00:19
Update: ปัตตานี

by กิตติยาพร

2021-10-01 10:00:12
Update: พัทลุง

by กิตติยาพร

log