ตัวชี้วัดที่ 025.1: อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

Map

ร้อยละ

84.8

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 88.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 84.8

จำนวนที่ผ่าน

3 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 75%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 88.00)FilesLast update
เขตฯ 018731,10778.8678.862021-10-12 12:40:22
เขตฯ 0261878778.5378.532021-10-14 09:58:54
เขตฯ 0347656983.6683.662021-10-14 09:57:12
เขตฯ 0485496888.2288.222021-10-12 10:30:11
เขตฯ 0577589386.7986.792021-10-14 10:32:36
เขตฯ 069091,12081.1681.162021-10-12 10:32:56
เขตฯ 079801,17083.7683.762021-10-12 12:35:03
เขตฯ 0876989785.7385.732021-10-14 10:38:03
เขตฯ 099831,12587.3887.382021-10-12 10:35:05
เขตฯ 1085098985.9585.952021-10-12 12:36:39
เขตฯ 1167275988.5488.542021-10-14 10:36:18
เขตฯ 1279488190.1290.122021-10-14 10:37:46
เขตฯ 13---
 9,55311,26584.80   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษา ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 88
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-14 10:38:03
Update: บึงกาฬ

by กิตติยาพร

2021-10-14 10:37:46
Update: นราธิวาส

by กิตติยาพร

2021-10-14 10:37:35
Update: ยะลา

by กิตติยาพร

2021-10-14 10:37:28
Update: ปัตตานี

by กิตติยาพร

2021-10-14 10:37:13
Update: พัทลุง

by กิตติยาพร

log