ตัวชี้วัดที่ 024.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69)

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

8.38

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 7.00 <= 7.00 <= 7.00 <= 7.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 8.38

จำนวนที่ผ่าน

6 46.15%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 53.85%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 7.00)Q2 (<= 7.00)Q3 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 015277,1707.357.357.352021-04-03 05:59:55
เขตฯ 025244,48711.6811.6811.682021-04-03 05:59:57
เขตฯ 035694,71812.0612.0612.062021-04-03 05:59:57
เขตฯ 041,0066,76614.8714.8714.872021-04-03 05:59:50
เขตฯ 056816,37010.6910.6910.692021-04-03 05:59:58
เขตฯ 068257,22311.4211.4211.422021-04-03 05:59:50
เขตฯ 072866,5264.384.384.382021-04-03 05:59:53
เขตฯ 083056,9534.394.394.392021-04-03 06:00:01
เขตฯ 0968711,2116.136.136.132021-04-03 05:59:51
เขตฯ 103365,3976.236.236.232021-04-03 05:59:54
เขตฯ 114445,3938.238.238.232021-04-03 06:00:00
เขตฯ 123445,7605.975.975.972021-04-03 06:00:01
เขตฯ 13---
 6,53477,974    8.38      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke: I60-I69) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>