ตัวชี้วัดที่ 024.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69)

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

8.38

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 7.00 <= 7.00 <= 7.00 <= 7.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 8.38

จำนวนที่ผ่าน

5 41.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 58.33%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 7.00)Q2 (<= 7.00)Q3 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 016108,2817.377.377.372021-08-27 10:56:47
เขตฯ 025664,92711.4911.4911.492021-08-27 10:56:49
เขตฯ 036415,32912.0412.0312.032021-08-27 10:56:49
เขตฯ 041,0967,45414.7314.7014.702021-08-27 10:56:42
เขตฯ 057527,10910.5810.5810.582021-08-27 10:56:50
เขตฯ 069348,10211.5411.5311.532021-08-27 10:56:42
เขตฯ 073016,9574.334.334.332021-08-27 10:56:45
เขตฯ 083357,6534.434.384.382021-08-27 10:56:53
เขตฯ 0981213,1356.196.186.182021-08-27 10:56:44
เขตฯ 103445,7276.056.016.012021-08-27 10:56:46
เขตฯ 116077,0178.678.658.652021-08-27 10:56:52
เขตฯ 123746,2945.975.945.942021-08-27 10:56:53
เขตฯ 13---
 7,37287,985    8.38      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke: I60-I69) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log