ตัวชี้วัดที่ 022.2: ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 35.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ3 (>= 35.00)Q4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 0157,33757,337100.000.00100.002021-10-16 10:41:18
เขตฯ 0231,53531,535100.000.00100.002021-10-16 10:43:09
เขตฯ 0330,98930,989100.000.00100.002021-10-16 10:45:32
เขตฯ 0439,63439,634100.000.00100.002021-10-16 10:51:34
เขตฯ 0539,06739,067100.000.00100.002021-10-16 10:54:40
เขตฯ 0633,95033,950100.000.00100.002021-10-16 10:57:42
เขตฯ 0758,14258,142100.000.00100.002021-10-16 10:59:15
เขตฯ 0852,10152,101100.000.00100.002021-10-16 11:11:07
เขตฯ 0970,26670,266100.000.00100.002021-10-16 11:04:28
เขตฯ 1051,49251,492100.000.00100.002021-10-16 11:06:20
เขตฯ 1130,54130,541100.000.00100.002021-10-16 11:08:41
เขตฯ 1230,17030,170100.000.00100.002021-10-16 11:10:58
เขตฯ 13---
 525,224525,224100.00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-16 11:11:07
Update: สกลนคร

by ธานี

2021-10-16 11:10:58
Update: สตูล

by ธานี

2021-10-16 11:10:37
Update: สงขลา

by ธานี

2021-10-16 11:10:18
Update: ยะลา

by ธานี

2021-10-16 11:10:03
Update: พัทลุง

by ธานี

log