ตัวชี้วัดที่ 022.1: ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์

Map

ร้อยละ

66.13

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 66.13

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 011,845,8201,247,94567.6167.612021-10-16 11:36:13
เขตฯ 021,173,722719,13561.2761.272021-10-16 11:37:48
เขตฯ 03656,854441,73467.2567.252021-10-16 11:40:29
เขตฯ 041,441,706907,39462.9462.942021-10-16 11:45:07
เขตฯ 051,217,248738,42260.6660.662021-10-16 12:52:43
เขตฯ 061,022,918623,59260.9660.962021-10-16 12:55:36
เขตฯ 072,211,6951,557,71070.4370.432021-10-16 12:57:02
เขตฯ 081,934,9641,242,25664.2064.202021-10-16 13:00:07
เขตฯ 092,321,5251,550,84866.8066.802021-10-16 13:05:51
เขตฯ 101,628,050978,00960.0760.072021-10-16 13:08:11
เขตฯ 111,500,7731,018,30767.8567.852021-10-16 13:10:38
เขตฯ 121,804,1681,379,54076.4676.462021-10-16 13:13:01
เขตฯ 13---
 18,759,44312,404,89266.13   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสุ่มประเมินมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในระดับระดับดีขึ้นไป (มีค่าคะแนน  ร้อยละ 70) (คน)

B = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสุ่มประเมินความรอบรู้ ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-16 13:13:01
Update: สตูล

by ธานี

2021-10-16 13:12:42
Update: สงขลา

by ธานี

2021-10-16 13:12:19
Update: ยะลา

by ธานี

2021-10-16 13:11:57
Update: พัทลุง

by ธานี

2021-10-16 13:11:32
Update: ปัตตานี

by ธานี

log