ตัวชี้วัดที่ 018.2: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus

Map

ร้อยละ

56.47

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 40.00 >= 40.00 >= 40.00 >= 40.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 56.47

จำนวนที่ผ่าน

11 84.62%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 15.38%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 40.00)Q2 (>= 40.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 40.00)FilesLast update
เขตฯ 011077570.0936.4556.0756.0770.092021-09-28 15:49:39
เขตฯ 02494183.6771.4381.6381.6383.672021-09-28 15:50:43
เขตฯ 03564885.7173.2182.1483.9385.712021-09-28 15:50:26
เขตฯ 04793037.9735.4436.7137.9737.972021-09-28 15:44:53
เขตฯ 05693347.8327.5442.0346.3847.832021-09-28 15:51:49
เขตฯ 06794253.1639.2439.2453.1653.162021-09-28 15:45:11
เขตฯ 07813441.9827.1641.9841.9841.982021-09-28 15:47:27
เขตฯ 08923942.3935.8736.9636.9642.392021-09-28 15:53:32
เขตฯ 09915257.1439.5652.7552.7557.142021-09-28 15:45:58
เขตฯ 10744966.2244.5964.8664.8666.222021-09-28 15:47:40
เขตฯ 11844148.8141.6745.2445.2448.812021-09-28 15:52:28
เขตฯ 12835667.4740.9657.8357.8367.472021-09-28 15:53:28
เขตฯ 131417.147.147.147.147.142021-09-28 15:53:36
 95854156.47      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก Plus ร้อยละ 40
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-28 15:53:36
Update: กรุงเทพมหานคร

by Sorada

2021-09-28 15:53:32
Update: บึงกาฬ

by Sorada

2021-09-28 15:53:28
Update: นราธิวาส

by Sorada

2021-09-28 15:53:23
Update: ยะลา

by Sorada

2021-09-28 15:53:19
Update: ปัตตานี

by Sorada

log