ตัวชี้วัดที่ 018.2: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus

Map

ร้อยละ

50.73

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 40.00 >= 40.00 >= 40.00 >= 40.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 50.73

จำนวนที่ผ่าน

9 69.23%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 30.77%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 40.00)Q2 (>= 40.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 40.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011076036.4556.0756.072021-04-05 09:30:00
เขตฯ 02494071.4381.6381.632021-04-05 09:30:50
เขตฯ 03564673.2182.1482.142021-04-05 09:30:47
เขตฯ 04792935.4436.7136.712021-04-05 09:26:13
เขตฯ 05692927.5442.0342.032021-04-05 09:31:55
เขตฯ 06793139.2439.2439.242021-04-05 09:26:17
เขตฯ 07813427.1641.9841.982021-04-05 09:28:33
เขตฯ 08923435.8736.9636.962021-04-05 09:33:38
เขตฯ 09914839.5652.7552.752021-04-05 09:27:08
เขตฯ 10744844.5964.8664.862021-04-05 09:28:57
เขตฯ 11843841.6745.2445.242021-04-05 09:32:54
เขตฯ 12834840.9657.8357.832021-04-05 09:33:33
เขตฯ 131417.147.147.142021-04-07 15:20:36
 958486    50.73      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก Plus ร้อยละ 40
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>