ตัวชี้วัดที่ 018.1: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป

Map

ร้อยละ

93.63

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00 >= 90.00 >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 93.63

จำนวนที่ผ่าน

11 84.62%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 15.38%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 85.00)Q2 (>= 85.00)Q3 (>= 90.00)Q4 (>= 90.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01257510784.1187.8588.7993.4693.462021-09-28 14:49:45
เขตฯ 028414997.9697.9697.96100.00100.002021-09-28 15:04:30
เขตฯ 038485696.4398.2198.21100.00100.002021-09-28 15:03:20
เขตฯ 0446307983.5494.9496.2096.2096.202021-09-28 13:53:01
เขตฯ 0531336985.5188.4189.8692.7592.752021-09-28 15:12:12
เขตฯ 0624427977.2277.2283.5483.5483.542021-09-28 14:00:02
เขตฯ 0739348181.4890.1290.1290.1290.122021-09-28 14:16:41
เขตฯ 0846399279.3589.1389.1392.3992.392021-09-28 15:24:25
เขตฯ 0934529191.2193.4193.4194.5194.512021-09-28 14:05:16
เขตฯ 1021497486.4989.1989.1994.5994.592021-09-28 14:18:07
เขตฯ 1138418480.9586.9086.9094.0594.052021-09-28 15:19:27
เขตฯ 1225568389.16100.0098.8097.5997.592021-09-28 15:23:40
เขตฯ 131111478.5785.7185.7185.7185.712021-09-28 15:24:47
 356541958    93.63      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากPlus (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ ((A+B)/C) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก ร้อยละ 90
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-28 15:24:47
Update: กรุงเทพมหานคร

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2021-09-28 15:24:25
Update: บึงกาฬ

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2021-09-28 15:23:40
Update: นราธิวาส

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2021-09-28 15:23:23
Update: ยะลา

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2021-09-28 15:23:01
Update: ปัตตานี

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

log