ตัวชี้วัดที่ 018.1: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป

Map

ร้อยละ

93.63

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00 >= 90.00 >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 93.63

จำนวนที่ผ่าน

11 84.62%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 15.38%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 85.00)Q2 (>= 85.00)Q3 (>= 90.00)Q4 (>= 90.00)FilesLast update
เขตฯ 01257510793.4684.1187.8588.7993.462021-09-28 14:49:45
เขตฯ 0284149100.0097.9697.9697.96100.002021-09-28 15:04:30
เขตฯ 0384856100.0096.4398.2198.21100.002021-09-28 15:03:20
เขตฯ 0446307996.2083.5494.9496.2096.202021-09-28 13:53:01
เขตฯ 0531336992.7585.5188.4189.8692.752021-09-28 15:12:12
เขตฯ 0624427983.5477.2277.2283.5483.542021-09-28 14:00:02
เขตฯ 0739348190.1281.4890.1290.1290.122021-09-28 14:16:41
เขตฯ 0846399292.3979.3589.1389.1392.392021-09-28 15:24:25
เขตฯ 0934529194.5191.2193.4193.4194.512021-09-28 14:05:16
เขตฯ 1021497494.5986.4989.1989.1994.592021-09-28 14:18:07
เขตฯ 1138418494.0580.9586.9086.9094.052021-09-28 15:19:27
เขตฯ 1225568397.5989.16100.0098.8097.592021-09-28 15:23:40
เขตฯ 131111485.7178.5785.7185.7185.712021-09-28 15:24:47
 35654195893.63      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากPlus (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ ((A+B)/C) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก ร้อยละ 90
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-28 15:24:47
Update: กรุงเทพมหานคร

by นางจันท์จิรา

2021-09-28 15:24:25
Update: บึงกาฬ

by นางจันท์จิรา

2021-09-28 15:23:40
Update: นราธิวาส

by นางจันท์จิรา

2021-09-28 15:23:23
Update: ยะลา

by นางจันท์จิรา

2021-09-28 15:23:01
Update: ปัตตานี

by นางจันท์จิรา

log