ตัวชี้วัดที่ 018.1: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป

Map

ร้อยละ

90.61

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00 >= 90.00 >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 90.61

จำนวนที่ผ่าน

6 46.15%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 53.85%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 85.00)Q2 (>= 85.00)Q3 (>= 90.00)Q4 (>= 90.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01346010784.1187.8587.852021-04-07 15:18:21
เขตฯ 028404997.9697.9697.962021-04-07 15:17:48
เขตฯ 039465696.4398.2198.212021-04-07 14:57:43
เขตฯ 0446297983.5494.9494.942021-04-07 15:01:52
เขตฯ 0532296985.5188.4188.412021-04-07 14:48:23
เขตฯ 0630317977.2277.2277.222021-04-07 15:05:05
เขตฯ 0739348181.4890.1290.122021-04-07 15:15:24
เขตฯ 0848349279.3589.1389.132021-04-07 15:16:19
เขตฯ 0937489191.2193.4193.412021-04-07 15:12:33
เขตฯ 1018487486.4989.1989.192021-04-08 10:52:35
เขตฯ 1135388480.9586.9086.902021-04-07 14:44:59
เขตฯ 1235488389.16100.00100.002021-04-07 14:38:01
เขตฯ 131111478.5785.7185.712021-04-07 15:19:34
 382486958    90.61      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากPlus (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ ((A+B)/C) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก ร้อยละ 90
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>