ตัวชี้วัดที่ 012.1: ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

49.77

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 15.00 >= 15.00 >= 45.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 49.77

จำนวนที่ผ่าน

7 53.85%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 46.15%

(ข้อมูลจาก HDC : 16 เมษายน 2564 08:29)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 15.00)Q2 (>= 15.00)Q3 (>= 45.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0116,70630,19362.2255.3855.3355.3355.332021-04-16 08:29:52
เขตฯ 028,71818,50855.0747.1647.1047.1047.102021-04-16 08:29:56
เขตฯ 036,67210,98165.5360.8560.7660.7660.762021-04-16 08:29:55
เขตฯ 043,86711,98237.3932.5332.2732.2732.272021-04-16 08:29:42
เขตฯ 053,9768,91247.9944.6444.6144.6144.612021-04-16 08:29:59
เขตฯ 065,26212,18249.6043.4143.1943.1943.192021-04-16 08:29:42
เขตฯ 079,20919,89346.9446.3046.2946.2946.292021-04-16 08:29:47
เขตฯ 0814,40822,32866.3264.5564.5364.5364.532021-04-16 08:30:07
เขตฯ 0911,12120,38158.5354.5754.5754.5754.572021-04-16 08:29:44
เขตฯ 1012,49822,30963.3056.1256.0256.0256.022021-04-16 08:29:48
เขตฯ 115,94113,48348.5144.0944.0644.0644.062021-04-16 08:30:03
เขตฯ 129,67625,94539.5037.3437.2937.2937.292021-04-16 08:30:07
เขตฯ 13---
 108,054217,097    49.77      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการตรวจยืนยันโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข ภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตามภายใน 3-6 เดือน) (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานใ และเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>