ตัวชี้วัดที่ 012.1: ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

63.83

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 15.00 >= 15.00 >= 45.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 63.83

จำนวนที่ผ่าน

8 66.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 33.33%

(ข้อมูลจาก HDC : 1 ธันวาคม 2564 10:31)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 15.00)Q2 (>= 15.00)Q3 (>= 45.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 0121,57630,47670.8075.3371.4071.0570.802021-12-01 10:31:21
เขตฯ 0212,31518,29167.3371.3267.5267.3867.332021-12-01 10:31:25
เขตฯ 038,04710,70375.1877.2275.1675.1475.182021-12-01 10:31:24
เขตฯ 045,27813,97637.7645.5041.3539.4037.762021-12-01 10:31:06
เขตฯ 055,7168,90964.1668.6264.9264.4364.162021-12-01 10:31:29
เขตฯ 067,24913,18155.0062.1957.5756.3055.002021-12-01 10:31:06
เขตฯ 0713,81919,88969.4870.3470.1269.9269.482021-12-01 10:31:15
เขตฯ 0815,80822,47370.3471.9970.8570.6170.342021-12-01 10:31:38
เขตฯ 0914,85921,80468.1574.4071.7770.1268.152021-12-01 10:31:10
เขตฯ 1016,01123,57167.9373.5669.6669.0167.932021-12-01 10:31:16
เขตฯ 117,53013,26856.7559.9657.5157.4156.752021-12-01 10:31:33
เขตฯ 1214,23626,60453.5156.6354.4253.7353.512021-12-01 10:31:37
เขตฯ 13---
 142,444223,14563.83      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการตรวจยืนยันโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข ภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตามภายใน 3-6 เดือน) (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานใ และเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log