ตัวชี้วัดที่ 011: ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด

Map

ร้อยละ

96.9

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 75.00 >= 75.00 >= 75.00 >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 96.9

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 75.00)Q2 (>= 75.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 75.00)FilesLast update
เขตฯ 018895.5023.6344.1365.7595.502021-10-12 15:21:07
เขตฯ 0255100.0018.4035.2061.00100.002021-10-12 15:26:41
เขตฯ 035595.4022.0041.0060.4095.402021-10-12 15:26:14
เขตฯ 048898.5025.0047.6370.8898.502021-10-12 11:23:16
เขตฯ 0588100.0022.1342.1367.13100.002021-10-12 15:39:20
เขตฯ 068895.6323.5043.0064.2595.632021-10-12 11:38:43
เขตฯ 074496.0022.0042.5080.0096.002021-10-12 13:08:28
เขตฯ 087796.7116.2931.0048.1496.712021-10-12 15:47:04
เขตฯ 0944100.0025.0048.7573.25100.002021-10-12 13:00:12
เขตฯ 105597.6021.4040.0059.4097.602021-10-12 13:10:33
เขตฯ 117794.8620.2939.4372.5794.862021-10-12 15:42:41
เขตฯ 1277100.0016.8632.5756.00100.002021-10-12 15:45:35
เขตฯ 131154.002.004.009.0054.002021-10-08 09:56:22
 777596.90      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัด ที่ดำเนินการครบ 4 ขั้นตอน จากวิธีการประเมินผล (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 75 (57 จังหวัด)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-12 15:47:04
Update: บึงกาฬ

by Panida

2021-10-12 15:45:35
Update: นราธิวาส

by Panida

2021-10-12 15:45:07
Update: ยะลา

by Panida

2021-10-12 15:44:51
Update: ปัตตานี

by Panida

2021-10-12 15:44:22
Update: พัทลุง

by Panida

log