ตัวชี้วัดที่ 011: ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด

Map

ร้อยละ

37.47

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
= 75.00 = 75.00 = 75.00 = 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 37.47

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (= 75.00)Q2 (= 75.00)Q3 (= 75.00)Q4 (= 75.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 018319.0035.6335.632021-04-05 09:42:42
เขตฯ 025218.4035.2035.202021-04-05 09:49:48
เขตฯ 035221.4040.0040.002021-04-05 09:49:23
เขตฯ 048323.1342.7542.752021-04-05 15:34:24
เขตฯ 058322.1342.1342.132021-04-05 09:58:11
เขตฯ 068320.2537.2537.252021-04-05 09:01:15
เขตฯ 074221.2540.0040.002021-04-05 09:14:57
เขตฯ 087215.2929.4329.432021-04-05 10:11:16
เขตฯ 094224.0045.5045.502021-04-05 09:09:15
เขตฯ 105220.8038.2038.202021-04-05 09:39:07
เขตฯ 117320.2939.4339.432021-04-05 10:08:15
เขตฯ 127216.8632.5732.572021-04-05 10:10:49
เขตฯ 13102.004.004.002021-04-05 10:11:51
 7729    37.47      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัด ที่ดำเนินการครบ 4 ขั้นตอน จากวิธีการประเมินผล (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย = ร้อยละ 75 (57 จังหวัด)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>