ตัวชี้วัดที่ 005: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 27.00 <= 27.00 <= 27.00 <= 27.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อพันประชากร 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

(ข้อมูลจาก HDC : 1 ธันวาคม 2564 10:31)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 27.00)Q2 (<= 27.00)Q3 (<= 27.00)Q4 (<= 27.00)ผลงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0113120,490---02021-12-01 10:31:59
เขตฯ 02681,521---02021-12-01 10:32:02
เขตฯ 03769,021---02021-12-01 10:32:02
เขตฯ 0414134,355---02021-12-01 10:31:48
เขตฯ 0514130,454---02021-12-01 10:32:05
เขตฯ 0614161,691---02021-12-01 10:31:49
เขตฯ 075126,285---02021-12-01 10:31:55
เขตฯ 0810157,519---02021-12-01 10:32:10
เขตฯ 095170,384---02021-12-01 10:31:52
เขตฯ 108123,271---02021-12-01 10:31:56
เขตฯ 1113116,615---02021-12-01 10:32:07
เขตฯ 1210155,967---02021-12-01 10:32:09
เขตฯ 13-------
 1191,547,5730000           
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหญิงอายุ 15-19 ปี ปีที่ผ่านมาทั้งหมด จากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพปีที่ผ่านมาทั้งหมด จากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (คน)

C = จำนวนหญิงอายุ 15-19 ปี ปีที่ผ่านมาทั้งหมด จาก HDC (คน)

D = จำนวนการเกิดมีชีพปีที่ผ่านมาทั้งหมด จาก HDC (คน)

E = จํานวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ (คน)

F = จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (คน)

สูตรคำนวณ ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 27
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log