ตัวชี้วัดที่ 005: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

4776.33

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 27.00 <= 27.00 <= 27.00 <= 27.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อพันประชากร 4776.33

จำนวนที่ผ่าน

1 7.69%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 92.31%

(ข้อมูลจาก HDC : 16 เมษายน 2564 08:29)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 27.00)Q2 (<= 27.00)Q3 (<= 27.00)Q4 (<= 27.00)ผลงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0113120,8903,497230.92325.25356.23373.16496.302021-04-16 08:29:25
เขตฯ 02685,0683,154149.65206.00224.81235.06235.062021-04-16 08:29:29
เขตฯ 03769,4922,225142.84196.71214.66224.45224.452021-04-16 08:29:28
เขตฯ 0414134,0313,512236.33315.25342.32357.15357.152021-04-16 08:29:09
เขตฯ 0514129,8664,050278.21386.97422.74442.22442.222021-04-16 08:29:32
เขตฯ 0614160,4654,691272.60360.52389.32405.18405.182021-04-16 08:29:10
เขตฯ 075124,2273,27093.28122.53132.12137.40137.402021-04-16 08:29:19
เขตฯ 0810158,9015,511218.95296.30323.16337.80337.802021-04-16 08:29:35
เขตฯ 095175,7725,787126.01161.42172.99179.43179.432021-04-16 08:29:14
เขตฯ 108123,5933,662151.11202.64219.69229.04229.042021-04-16 08:29:20
เขตฯ 1113116,4243,405235.56323.51352.24367.92367.922021-04-16 08:29:33
เขตฯ 1210155,8344,162175.00241.56263.79275.89275.892021-04-16 08:29:35
เขตฯ 13----
 1191,554,56346,926    4776.33      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ค่า Adjust ()

B = จำนวนประชากรหญิง 15-19 ปีในเขตรับผิดชอบ (คน)

C = จำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม B (คน)

สูตรคำนวณ (A*((C/B)*1000))
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 27
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>