ตัวชี้วัดที่ 004: ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

65.42

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 66.00 - >= 66.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 65.42

จำนวนที่ผ่าน

4 30.77%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 69.23%

(ข้อมูลจาก HDC : 16 เมษายน 2564 08:28)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 66.00)Q4 (>= 66.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01185,215312,47659.2759.2759.272021-04-16 08:29:17
เขตฯ 02117,091184,88863.3363.3363.332021-04-16 08:29:21
เขตฯ 03139,266220,06563.2863.2863.282021-04-16 08:29:21
เขตฯ 04125,499208,83160.1060.1060.102021-04-16 08:28:59
เขตฯ 05216,589344,44562.8862.8862.882021-04-16 08:29:26
เขตฯ 06243,094366,11566.4066.4066.402021-04-16 08:29:02
เขตฯ 07291,107377,20577.1777.1777.172021-04-16 08:29:11
เขตฯ 08218,165336,05264.9264.9264.922021-04-16 08:29:32
เขตฯ 09365,341563,33564.8564.8564.852021-04-16 08:29:06
เขตฯ 10170,852242,45970.4770.4770.472021-04-16 08:29:07
เขตฯ 11253,742376,11667.4667.4667.462021-04-16 08:29:29
เขตฯ 12203,626334,61360.8560.8560.852021-04-16 08:29:31
เขตฯ 13---
 2,529,5873,866,600  65.42      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 66
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>