ตัวชี้วัดที่ 003.2: ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น

Map

ร้อยละ

70.12

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 30.00 >= 45.00 >= 60.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 70.12

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 30.00)Q2 (>= 45.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0151976760.2467.0367.6767.672021-10-07 10:57:42
เขตฯ 0244961971.2172.7372.5472.542021-10-07 10:59:20
เขตฯ 0337241364.6585.8090.0790.072021-10-07 11:00:59
เขตฯ 0419143644.7646.1543.8143.812021-10-07 11:03:01
เขตฯ 0542158661.9267.8071.8471.842021-10-07 11:40:00
เขตฯ 0619830258.1862.2565.5665.562021-10-07 13:30:55
เขตฯ 0727233279.8881.3481.9381.932021-10-07 13:32:50
เขตฯ 0827643062.0166.0464.1964.192021-10-07 13:35:15
เขตฯ 0940255571.9675.0672.4372.432021-10-07 13:36:31
เขตฯ 1039646877.8385.4884.6284.622021-10-07 13:38:33
เขตฯ 1132647959.7065.6268.0668.062021-10-07 13:50:50
เขตฯ 1251279461.7967.8464.4864.482021-10-07 13:52:50
เขตฯ 13002021-06-16 11:56:09
 4,3346,181    70.12      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น (คน)

B = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-07 13:52:50
Update: นราธิวาส

by อาภาวลี วงศ์เจริญ

2021-10-07 13:52:38
Update: ยะลา

by อาภาวลี วงศ์เจริญ

2021-10-07 13:52:25
Update: ปัตตานี

by อาภาวลี วงศ์เจริญ

2021-10-07 13:52:10
Update: พัทลุง

by อาภาวลี วงศ์เจริญ

2021-10-07 13:51:44
Update: ตรัง

by อาภาวลี วงศ์เจริญ

log