ตัวชี้วัดที่ 003.2: ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น

Map

ร้อยละ

70.12

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 30.00 >= 45.00 >= 60.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 70.12

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 30.00)Q2 (>= 45.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 0151976767.6760.2467.0367.672021-10-07 10:57:42
เขตฯ 0244961972.5471.2172.7372.542021-10-07 10:59:20
เขตฯ 0337241390.0764.6585.8090.072021-10-07 11:00:59
เขตฯ 0419143643.8144.7646.1543.812021-10-07 11:03:01
เขตฯ 0542158671.8461.9267.8071.842021-10-07 11:40:00
เขตฯ 0619830265.5658.1862.2565.562021-10-07 13:30:55
เขตฯ 0727233281.9379.8881.3481.932021-10-07 13:32:50
เขตฯ 0827643064.1962.0166.0464.192021-10-07 13:35:15
เขตฯ 0940255572.4371.9675.0672.432021-10-07 13:36:31
เขตฯ 1039646884.6277.8385.4884.622021-10-07 13:38:33
เขตฯ 1132647968.0659.7065.6268.062021-10-07 13:50:50
เขตฯ 1251279464.4861.7967.8464.482021-10-07 13:52:50
เขตฯ 13002021-06-16 11:56:09
 4,3346,18170.12      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น (คน)

B = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-07 13:52:50
Update: นราธิวาส

by อาภาวลี

2021-10-07 13:52:38
Update: ยะลา

by อาภาวลี

2021-10-07 13:52:25
Update: ปัตตานี

by อาภาวลี

2021-10-07 13:52:10
Update: พัทลุง

by อาภาวลี

2021-10-07 13:51:44
Update: ตรัง

by อาภาวลี

log