ตัวชี้วัดที่ 003.2: ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น

Map

ร้อยละ

63.26

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 30.00 >= 45.00 >= 60.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 63.26

จำนวนที่ผ่าน

9 69.23%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 30.77%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 30.00)Q2 (>= 45.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0120333760.2460.242021-04-07 09:54:08
เขตฯ 0223533071.2171.212021-04-07 10:18:40
เขตฯ 0313921564.6564.652021-04-07 10:21:48
เขตฯ 0411124844.7644.762021-04-07 10:24:26
เขตฯ 0518730261.9261.922021-04-07 10:27:51
เขตฯ 069616558.1858.182021-04-07 10:29:42
เขตฯ 0713116479.8879.882021-04-07 10:30:51
เขตฯ 0814222962.0162.012021-04-07 10:56:06
เขตฯ 0919527171.9671.962021-04-07 10:59:33
เขตฯ 1017222177.8377.832021-04-07 11:18:36
เขตฯ 1115726359.7059.702021-04-07 11:13:13
เขตฯ 1226242461.7961.792021-04-07 11:19:36
เขตฯ 1336561759.1659.162021-04-07 11:15:24
 2,3953,786    63.26      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น (คน)

B = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>