ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

Map

อัตราต่อแสนประชากร

39.81

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 17.00 <= 17.00 <= 17.00 <= 17.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 39.81

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 17.00)Q2 (<= 17.00)Q3 (<= 17.00)Q4 (<= 17.00)ผลงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01938,89319.0010.2514.0023.1423.142021-10-12 14:12:21
เขตฯ 02823,9400.008.4722.9433.4233.422021-10-12 14:14:09
เขตฯ 03817,34966.1148.2832.0046.1146.112021-10-12 14:13:56
เขตฯ 042939,21128.9931.6524.4773.9673.962021-10-12 14:02:19
เขตฯ 051540,1580.005.1217.0637.3537.352021-10-12 14:46:47
เขตฯ 062564,13129.8425.7830.1038.9838.982021-10-12 14:02:31
เขตฯ 071132,05247.4145.4434.9634.3234.322021-10-12 14:09:23
เขตฯ 08938,6579.6216.0018.1223.2823.282021-10-12 14:50:11
เขตฯ 091445,88216.4922.5121.1130.5130.512021-10-12 14:45:30
เขตฯ 101232,90646.1631.6325.4836.4736.472021-10-12 14:10:15
เขตฯ 11940,87218.2620.0516.7122.0222.022021-10-12 14:48:30
เขตฯ 123958,15713.2241.8244.1067.0667.062021-10-14 13:25:34
เขตฯ 13002021-10-12 14:50:20
 188472,208    39.81      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 17 ต่อ การเกิดมีชีพแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-14 13:25:34
Update: นราธิวาส

by วรรณชนก ลิ้มจำรูญ

2021-10-14 13:25:13
Update: ปัตตานี

by วรรณชนก ลิ้มจำรูญ

2021-10-14 13:24:59
Update: พัทลุง

by วรรณชนก ลิ้มจำรูญ

2021-10-14 13:13:55
Update: ตรัง

by วรรณชนก ลิ้มจำรูญ

2021-10-12 14:50:20
Update: กรุงเทพมหานคร

by วรรณชนก ลิ้มจำรูญ

log