ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

Map

อัตราต่อแสนประชากร

39.81

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 17.00 <= 17.00 <= 17.00 <= 17.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 39.81

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 17.00)Q2 (<= 17.00)Q3 (<= 17.00)Q4 (<= 17.00)FilesLast update
เขตฯ 01938,89323.1419.0010.2514.0023.142021-10-12 14:12:21
เขตฯ 02823,94033.420.008.4722.9433.422021-10-12 14:14:09
เขตฯ 03817,34946.1166.1148.2832.0046.112021-10-12 14:13:56
เขตฯ 042939,21173.9628.9931.6524.4773.962021-10-12 14:02:19
เขตฯ 051540,15837.350.005.1217.0637.352021-10-12 14:46:47
เขตฯ 062564,13138.9829.8425.7830.1038.982021-10-12 14:02:31
เขตฯ 071132,05234.3247.4145.4434.9634.322021-10-12 14:09:23
เขตฯ 08938,65723.289.6216.0018.1223.282021-10-12 14:50:11
เขตฯ 091445,88230.5116.4922.5121.1130.512021-10-12 14:45:30
เขตฯ 101232,90636.4746.1631.6325.4836.472021-10-12 14:10:15
เขตฯ 11940,87222.0218.2620.0516.7122.022021-10-12 14:48:30
เขตฯ 123958,15767.0613.2241.8244.1067.062021-10-14 13:25:34
เขตฯ 13002021-10-12 14:50:20
 188472,20839.81      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 17 ต่อ การเกิดมีชีพแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-14 13:25:34
Update: นราธิวาส

by วรรณชนก

2021-10-14 13:25:13
Update: ปัตตานี

by วรรณชนก

2021-10-14 13:24:59
Update: พัทลุง

by วรรณชนก

2021-10-14 13:13:55
Update: ตรัง

by วรรณชนก

2021-10-12 14:50:20
Update: กรุงเทพมหานคร

by วรรณชนก

log