ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

Map

อัตราต่อแสนประชากร

22.45

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 17.00 <= 17.00 <= 17.00 <= 17.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 22.45

จำนวนที่ผ่าน

6 46.15%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 53.85%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 17.00)Q2 (<= 17.00)Q3 (<= 17.00)Q4 (<= 17.00)ผลงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01210,52619.0019.002021-02-01 14:06:16
เขตฯ 0206,3260.000.002021-02-01 14:08:38
เขตฯ 0334,53866.1166.112021-02-01 14:08:26
เขตฯ 04310,35028.9928.992021-02-01 14:04:01
เขตฯ 05010,5270.000.002021-02-01 14:10:35
เขตฯ 06516,75429.8429.842021-02-01 13:56:12
เขตฯ 0748,43747.4147.412021-02-01 14:01:53
เขตฯ 08110,3959.629.622021-02-01 14:16:09
เขตฯ 09212,13016.4916.492021-02-01 13:59:47
เขตฯ 1048,66546.1646.162021-02-01 14:02:46
เขตฯ 11210,95118.2618.262021-02-01 14:12:13
เขตฯ 12215,13213.2213.222021-02-01 14:14:36
เขตฯ 13002021-02-01 14:33:07
 28124,731    22.45      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 17 ต่อ การเกิดมีชีพแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>