ตัวชี้วัดที่ 010: ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ เขตฯ 06

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 75.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

8 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 75.00)FilesLast update
สมุทรปราการ66100.00100.002021-09-27 13:15:01
ชลบุรี1111100.00100.002021-09-23 13:57:32
ระยอง88100.00100.002021-10-11 12:58:10
จันทบุรี1010100.00100.002021-08-06 09:29:49
ตราด77100.00100.002021-10-14 13:55:33
ฉะเชิงเทรา1111100.00100.002021-09-30 09:29:48
ปราจีนบุรี77100.00100.002021-10-15 10:15:25
สระแก้ว99100.00100.002021-09-23 12:05:36
 6969100.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แห่ง)

B = จำนวนอำเภอ 878 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-20 12:52:31
Update: ชัยภูมิ

by ชัยณรงค์

2021-10-20 10:25:30
Update: ตรัง

by chalerm

2021-10-20 09:51:28
Update: ปทุมธานี

by ศิราภรณ์

2021-10-20 09:13:32
Update: พะเยา

by นงคราญ

2021-10-19 15:32:02
Update: สระบุรี

by อัญชลี

log