ตัวชี้วัดที่ 010: ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 75.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0110300.002021-03-29 12:57:11
เขตฯ 0247019.150.002021-03-29 15:09:09
เขตฯ 035400.002021-03-29 13:03:14
เขตฯ 047000.002021-03-29 13:05:11
เขตฯ 0562016.130.002021-03-29 15:09:15
เขตฯ 0669010.140.002021-04-05 13:08:53
เขตฯ 077700.002021-03-29 13:11:42
เขตฯ 088700.002021-03-29 13:13:07
เขตฯ 098800.002021-03-29 13:13:52
เขตฯ 1070012.860.002021-03-29 13:15:03
เขตฯ 117400.002021-03-29 13:16:19
เขตฯ 127700.002021-03-29 13:17:16
เขตฯ 13---
 8780 0.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แห่ง)

B = จำนวนอำเภอ 878 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>