ตัวชี้วัดที่ 010: ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

Map

ร้อยละ

99.2

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 99.2

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 75.00)FilesLast update
เขตฯ 01103103100.00100.002021-10-20 09:13:32
เขตฯ 024747100.00100.002021-10-14 17:15:40
เขตฯ 035454100.00100.002021-10-14 18:27:59
เขตฯ 047070100.00100.002021-10-20 09:51:28
เขตฯ 056262100.00100.002021-10-14 15:34:10
เขตฯ 066969100.00100.002021-10-15 10:15:25
เขตฯ 07777394.8194.812021-10-14 16:35:32
เขตฯ 088787100.00100.002021-08-17 15:18:51
เขตฯ 098888100.00100.002021-10-20 12:52:31
เขตฯ 107070100.00100.002021-10-16 10:46:44
เขตฯ 117474100.00100.002021-10-14 16:00:18
เขตฯ 12777496.1096.102021-10-20 10:25:30
เขตฯ 13---
 87887199.20   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แห่ง)

B = จำนวนอำเภอ 878 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-20 12:52:31
Update: ชัยภูมิ

by ชัยณรงค์

2021-10-20 10:25:30
Update: ตรัง

by chalerm

2021-10-20 09:51:28
Update: ปทุมธานี

by ศิราภรณ์

2021-10-20 09:13:32
Update: พะเยา

by นงคราญ

2021-10-19 15:32:02
Update: สระบุรี

by อัญชลี

log