ตัวชี้วัดที่ 010: ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

Map

ร้อยละ

99.2

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 99.2

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 75.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01103103100.00100.002021-10-20 09:13:32
เขตฯ 024747100.00100.002021-10-14 17:15:40
เขตฯ 035454100.00100.002021-10-14 18:27:59
เขตฯ 047070100.00100.002021-10-20 09:51:28
เขตฯ 056262100.00100.002021-10-14 15:34:10
เขตฯ 066969100.00100.002021-10-15 10:15:25
เขตฯ 07777394.8194.812021-10-14 16:35:32
เขตฯ 088787100.00100.002021-08-17 15:18:51
เขตฯ 098888100.00100.002021-10-20 12:52:31
เขตฯ 107070100.00100.002021-10-16 10:46:44
เขตฯ 117474100.00100.002021-10-14 16:00:18
เขตฯ 12777496.1096.102021-10-20 10:25:30
เขตฯ 13---
 878871 99.20      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แห่ง)

B = จำนวนอำเภอ 878 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-20 12:52:31
Update: ชัยภูมิ

by ชัยณรงค์ เสนามาตย์

2021-10-20 10:25:30
Update: ตรัง

by chalerm katepongpun

2021-10-20 09:51:28
Update: ปทุมธานี

by ศิราภรณ์ เพ็งพิศ

2021-10-20 09:13:32
Update: พะเยา

by นงคราญ เผ่าก๋า

2021-10-19 15:32:02
Update: สระบุรี

by อัญชลี คำสุวรรณ์

log