ตัวชี้วัดที่ 025.2: ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage) ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563)

Map

ร้อยละ

41.15

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 87.50
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 41.15

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 87.50)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 013,6028,53042.2342.232020-05-07 08:08:27
เขตฯ 022,2365,27842.3642.362020-05-07 08:10:23
เขตฯ 031,8524,56540.5740.572020-05-07 08:10:16
เขตฯ 043,3638,16041.2141.212020-05-07 08:02:21
เขตฯ 053,2317,91240.8440.842020-05-07 08:12:03
เขตฯ 064,5429,26649.0249.022020-05-07 08:02:32
เขตฯ 073,6947,73547.7647.762020-05-07 08:06:02
เขตฯ 082,5918,47630.5730.572020-05-07 08:14:57
เขตฯ 094,14510,35740.0240.022020-05-07 08:04:04
เขตฯ 103,0447,04543.2143.212020-05-07 08:06:49
เขตฯ 112,7206,78240.1140.112020-05-07 08:13:19
เขตฯ 122,7097,58635.7135.712020-05-07 08:14:49
เขตฯ 13---
 37,72991,692 41.15      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage) ที่ค้นพบและขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563) (ราย)

B = จำนวนคาดประมาณการผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage) ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563) คิดจากอัตรา 153 ต่อประชากรแสนคน หมายเหตุ ข้อมูลประชากรอ้างอิงจากฐานข้อมูล HDC (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 87.5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>