ตัวชี้วัดที่ 025.2: ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage) ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563)

Map

ร้อยละ

68.59

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 82.50
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 68.59

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 82.50)FilesLast update
เขตฯ 015,9688,53069.9669.962020-09-11 15:59:33
เขตฯ 023,8385,27872.7272.722020-09-11 16:00:57
เขตฯ 033,0934,56567.7567.752020-09-11 16:00:47
เขตฯ 045,5468,16067.9767.972020-09-11 15:52:38
เขตฯ 055,3597,91267.7367.732020-09-11 16:02:39
เขตฯ 067,4549,26680.4480.442020-09-11 15:52:52
เขตฯ 076,1287,73579.2279.222020-09-11 15:56:54
เขตฯ 084,5938,47654.1954.192020-09-11 16:05:51
เขตฯ 096,61810,35763.9063.902020-09-11 15:54:39
เขตฯ 105,2407,04574.3874.382020-09-11 15:57:36
เขตฯ 114,6216,78268.1468.142020-09-11 16:04:18
เขตฯ 124,4387,58658.5058.502020-09-11 16:05:39
เขตฯ 13---
 62,89691,69268.59   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage) ที่ค้นพบและขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563) (ราย)

B = จำนวนคาดประมาณการผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage) ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563) คิดจากอัตรา 153 ต่อประชากรแสนคน หมายเหตุ ข้อมูลประชากรอ้างอิงจากฐานข้อมูล HDC (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 82.5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-09-11 16:05:51
Update: บึงกาฬ

by อรรถกร

2020-09-11 16:05:39
Update: นราธิวาส

by อรรถกร

2020-09-11 16:05:25
Update: ยะลา

by อรรถกร

2020-09-11 16:05:15
Update: ปัตตานี

by อรรถกร

2020-09-11 16:05:05
Update: พัทลุง

by อรรถกร

log