ตัวชี้วัดที่ 066: ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 100.00 >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 100.00)Q2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 0144100.0025.0050.0075.00100.002020-10-15 09:47:54
เขตฯ 0244100.0025.0050.0075.00100.002020-10-15 09:50:21
เขตฯ 0344100.0025.0050.0075.00100.002020-10-15 09:52:53
เขตฯ 0444100.0025.0050.0075.00100.002020-10-15 09:53:49
เขตฯ 0544100.0025.0050.0075.00100.002020-10-15 09:56:56
เขตฯ 0644100.0025.0050.0075.00100.002021-09-09 16:00:27
เขตฯ 0744100.0025.0050.0075.00100.002020-10-15 09:58:25
เขตฯ 0844100.0025.0050.0075.00100.002020-10-15 10:00:00
เขตฯ 0944100.0025.0050.0075.00100.002020-10-15 10:19:55
เขตฯ 1044100.0025.0050.0075.00100.002020-10-15 10:20:26
เขตฯ 1144100.0025.0050.0075.00100.002020-10-15 10:24:46
เขตฯ 1244100.0025.0050.0075.00100.002020-10-15 10:32:31
เขตฯ 13---
 4848100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเขตสุขภาพที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (เขต)

B = จำนวนเขตสุขภาพทั้งหมด (เขต)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ระดับ 5 (ร้อยละ 100)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-09 16:00:27
Update: ชลบุรี

by สุกัญญา

2020-10-15 10:32:31
Update: สงขลา

by สุกัญญา

2020-10-15 10:24:46
Update: สุราษฎร์ธานี

by สุกัญญา

2020-10-15 10:20:26
Update: อุบลราชธานี

by สุกัญญา

2020-10-15 10:19:55
Update: นครราชสีมา

by สุกัญญา

log