ตัวชี้วัดที่ 065.2: จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ในปีงบประมาณ 2563 มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการคุ้มครองผู้บริโภค หรือเชิงพาณิชย์

Map

จำนวน

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 4.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 4.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01-0.00-
เขตฯ 02-0.00-
เขตฯ 03-0.00-
เขตฯ 0400.002020-04-02 13:34:43
เขตฯ 05-0.00-
เขตฯ 06-0.00-
เขตฯ 07-0.00-
เขตฯ 08-0.00-
เขตฯ 09-0.00-
เขตฯ 10-0.00-
เขตฯ 11-0.00-
เขตฯ 12-0.00-
เขตฯ 13-0.00-
 0 0.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ในปีงบประมาณ 2563 มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการคุ้มครองผู้บริโภค หรือเชิงพาณิชย์ ()

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= อย่างน้อย 4 เรื่อง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>