ตัวชี้วัดที่ 065.1: จำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอดที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของปีที่ผ่านมา

Map

จำนวน

13

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 8.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 13

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 8.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์1313.0013.002020-10-05 11:21:35
 13 13.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอดที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของปีที่ผ่านมา ()

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= อย่างน้อย 8 เรื่อง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>