ตัวชี้วัดที่ 064.2: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 6)

Map

ร้อยละ

4.35

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 8.00 <= 8.00 <= 8.00 <= 8.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 4.35

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 8.00)Q2 (<= 8.00)Q3 (<= 8.00)Q4 (<= 8.00)FilesLast update
เขตฯ 0110276.861.961.961.966.862020-11-17 13:33:06
เขตฯ 024736.386.382020-11-17 13:33:23
เขตฯ 035411.851.852020-11-17 13:33:26
เขตฯ 04711216.901.414.235.6316.902020-11-17 13:29:35
เขตฯ 056634.554.552020-11-17 13:33:44
เขตฯ 067311.371.371.371.372020-11-17 13:30:02
เขตฯ 077722.601.302.602020-11-17 13:30:40
เขตฯ 088844.551.144.554.552020-11-17 13:34:21
เขตฯ 098900.002020-11-17 13:30:20
เขตฯ 107122.822.822.822020-11-17 13:30:47
เขตฯ 118033.752.507.503.752020-11-17 13:33:59
เขตฯ 127811.281.282020-11-17 13:34:18
เขตฯ 13---
 896394.35      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 6 (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วยบริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ร้อยละ 8
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-11-17 13:34:21
Update: บึงกาฬ

by อโณทัย

2020-11-17 13:34:18
Update: นราธิวาส

by อโณทัย

2020-11-17 13:34:16
Update: ยะลา

by อโณทัย

2020-11-17 13:34:13
Update: ปัตตานี

by อโณทัย

2020-11-17 13:34:11
Update: พัทลุง

by อโณทัย

log