ตัวชี้วัดที่ 061: จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา

Map

จำนวน

76

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 30.00 >= 40.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 76

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 30.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 50.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0144.004.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0266.006.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0322.002.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0488.008.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0555.005.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 061111.0011.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0766.006.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0811.001.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0966.006.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1088.008.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1199.009.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1255.005.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1355.005.002020-02-24 10:54:21
 76    76.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 50 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>