ตัวชี้วัดที่ 061: จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา

Map

จำนวน

126

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 30.00 >= 40.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 126

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 30.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 50.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0184.008.008.002020-10-08 13:31:52
เขตฯ 0276.007.007.002020-10-08 13:23:07
เขตฯ 0362.005.006.006.002020-10-08 13:23:50
เขตฯ 04238.0011.0023.0023.002020-10-08 13:24:49
เขตฯ 0585.008.008.002020-10-08 13:25:44
เขตฯ 061411.0013.0014.0014.002020-10-08 13:26:52
เขตฯ 0755.005.002020-10-08 13:27:43
เขตฯ 0851.004.005.005.002020-10-08 13:27:56
เขตฯ 0966.006.002020-10-08 13:28:39
เขตฯ 10108.0010.0010.002020-10-08 13:18:52
เขตฯ 11119.0011.0011.002020-10-08 13:20:20
เขตฯ 12105.008.0010.0010.002020-10-08 13:50:40
เขตฯ 13135.0012.0013.0013.002020-10-08 13:56:18
 126    126.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 50 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>