ตัวชี้วัดที่ 061: จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา

Map

จำนวน

108

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 30.00 >= 40.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 108

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 30.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 50.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0184.008.008.002020-04-08 13:05:02
เขตฯ 0276.007.007.002020-04-08 13:06:20
เขตฯ 0352.005.005.002020-04-08 13:08:08
เขตฯ 04118.0011.0011.002020-04-08 10:58:39
เขตฯ 0585.008.008.002020-04-08 13:06:36
เขตฯ 061311.0013.0013.002020-04-08 10:59:04
เขตฯ 0766.006.002020-04-08 10:59:42
เขตฯ 0841.004.004.002020-04-08 10:59:34
เขตฯ 0966.006.002020-04-08 10:59:23
เขตฯ 1088.008.002020-04-08 10:59:48
เขตฯ 11119.0011.0011.002020-04-08 13:07:06
เขตฯ 1295.009.009.002020-04-08 13:07:14
เขตฯ 13125.0012.0012.002020-04-08 13:07:18
 108    108.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 50 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>