ตัวชี้วัดที่ 061: จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา

Map

จำนวน

126

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 30.00 >= 40.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 126

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 30.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 0188.004.008.002020-10-08 13:31:52
เขตฯ 0277.006.007.002020-10-08 13:23:07
เขตฯ 0366.002.005.006.002020-10-08 13:23:50
เขตฯ 042323.008.0011.0023.002020-10-08 13:24:49
เขตฯ 0588.005.008.002020-10-08 13:25:44
เขตฯ 061414.0011.0013.0014.002020-10-08 13:26:52
เขตฯ 0755.005.002020-10-08 13:27:43
เขตฯ 0855.001.004.005.002020-10-08 13:27:56
เขตฯ 0966.006.002020-10-08 13:28:39
เขตฯ 101010.008.0010.002020-10-08 13:18:52
เขตฯ 111111.009.0011.002020-10-08 13:20:20
เขตฯ 121010.005.008.0010.002020-10-08 13:50:40
เขตฯ 131313.005.0012.0013.002020-10-08 13:56:18
 126126.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 50 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-08 13:56:18
Update: กรุงเทพมหานคร

by พิชญา

2020-10-08 13:50:40
Update: ตรัง

by พิชญา

2020-10-08 13:31:52
Update: ลำพูน

by พิชญา

2020-10-08 13:31:43
Update: เชียงใหม่

by พิชญา

2020-10-08 13:28:39
Update: สุรินทร์

by พิชญา

log