ตัวชี้วัดที่ 058.2: จำนวนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน (รพศ./รพท./สสจ)

Map

จำนวน

68

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 68

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 1.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0188.008.002020-10-08 09:58:25
เขตฯ 0266.006.002020-10-08 09:59:30
เขตฯ 0344.004.002020-10-08 10:00:09
เขตฯ 0433.003.002020-10-08 10:00:35
เขตฯ 0544.004.002020-10-08 10:01:33
เขตฯ 061616.0016.002020-10-08 10:02:04
เขตฯ 0744.004.002020-10-08 10:04:23
เขตฯ 0811.001.002020-10-08 10:04:56
เขตฯ 0988.008.002020-10-08 10:05:30
เขตฯ 1066.006.002020-10-08 10:06:13
เขตฯ 1155.005.002020-10-08 10:06:31
เขตฯ 1233.003.002020-10-08 10:06:57
เขตฯ 13-0.002020-02-24 10:54:21
 68 68.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = รพศ./รพท./สสจ (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>