ตัวชี้วัดที่ 058.2: จำนวนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน (รพศ./รพท./สสจ)

Map

จำนวน

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 1.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0100.002020-04-09 07:37:05
เขตฯ 0200.002020-04-09 07:37:29
เขตฯ 0300.002020-04-09 07:37:46
เขตฯ 0400.002020-04-09 07:38:07
เขตฯ 0500.002020-04-09 07:38:29
เขตฯ 0600.002020-04-09 07:38:46
เขตฯ 0700.002020-04-09 07:39:02
เขตฯ 0800.002020-04-09 07:39:19
เขตฯ 0900.002020-04-09 07:39:36
เขตฯ 1000.002020-04-09 07:39:51
เขตฯ 1100.002020-04-09 07:40:07
เขตฯ 1200.002020-04-09 07:40:22
เขตฯ 13-0.002020-02-24 10:54:21
 0 0.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = รพศ./รพท./สสจ (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>