ตัวชี้วัดที่ 056.3: ร้ออยละของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

Map

ร้อยละ

89.64

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 87.00 >= 88.00 >= 89.00 >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 89.64

จำนวนที่ผ่าน

8 61.54%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 38.46%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 87.00)Q2 (>= 88.00)Q3 (>= 89.00)Q4 (>= 90.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01748686.0586.052020-02-24 10:54:21
เขตฯ 02363992.3192.312020-02-24 10:54:21
เขตฯ 03364285.7185.712020-02-24 10:54:21
เขตฯ 04535989.8389.832020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05475094.0094.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 06515592.7392.732020-02-24 10:54:21
เขตฯ 07585998.3198.312020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08637781.8281.822020-02-24 10:54:21
เขตฯ 09748191.3691.362020-02-24 10:54:21
เขตฯ 10566388.8988.892020-02-24 10:54:21
เขตฯ 11546484.3884.382020-02-24 10:54:21
เขตฯ 12646894.1294.122020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 666743    89.64      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit (แห่ง)

B = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จำนวน 743 แห่ง ตามทำเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ ณ 2 กรกฎาคม 2562) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 90
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>