ตัวชี้วัดที่ 056.3: ร้ออยละของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

Map

ร้อยละ

81.02

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 87.00 >= 88.00 >= 89.00 >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 81.02

จำนวนที่ผ่าน

1 7.69%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 92.31%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 87.00)Q2 (>= 88.00)Q3 (>= 89.00)Q4 (>= 90.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01866886.0579.0779.072020-04-09 11:29:11
เขตฯ 02393392.3184.6284.622020-04-09 11:29:39
เขตฯ 03423385.7178.5778.572020-04-09 11:29:36
เขตฯ 04594689.8377.9777.972020-04-09 11:26:18
เขตฯ 05504094.0080.0080.002020-04-09 11:30:06
เขตฯ 06554892.7387.2787.272020-04-09 11:26:21
เขตฯ 07595398.3189.8389.832020-04-09 11:28:29
เขตฯ 08775381.8268.8368.832020-04-09 11:30:56
เขตฯ 09816891.3683.9583.952020-04-09 11:45:20
เขตฯ 10635188.8980.9580.952020-04-09 11:28:39
เขตฯ 11644984.3876.5676.562020-04-09 11:30:30
เขตฯ 12686094.1288.2488.242020-04-09 12:06:22
เขตฯ 13---
 743602    81.02      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit (แห่ง)

B = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จำนวน 743 แห่ง ตามทำเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ ณ 2 กรกฎาคม 2562) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 90
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>