ตัวชี้วัดที่ 056.3: ร้ออยละของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

Map

ร้อยละ

92.33

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 77.00 >= 78.00 >= 79.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 92.33

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 77.00)Q2 (>= 78.00)Q3 (>= 79.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01867986.0583.7289.5391.8691.862020-10-19 15:04:24
เขตฯ 02393692.3189.7492.3192.3192.312020-10-19 15:04:24
เขตฯ 03423785.7185.7185.7188.1088.102020-10-19 15:04:24
เขตฯ 04595589.8383.0586.4493.2293.222020-10-19 15:04:24
เขตฯ 05504794.0086.0092.0094.0094.002020-10-19 15:04:24
เขตฯ 06555492.7394.5596.3698.1898.182020-10-19 15:04:24
เขตฯ 07595898.3196.6198.3198.3198.312020-10-19 15:04:24
เขตฯ 08776581.8283.1283.1284.4284.422020-10-19 15:04:24
เขตฯ 09817691.3688.8991.3693.8393.832020-10-19 15:04:24
เขตฯ 10635988.8987.3092.0693.6593.652020-10-19 15:04:24
เขตฯ 11645684.3879.6984.3887.5087.502020-10-19 15:04:24
เขตฯ 12686494.1292.6594.1294.1294.122020-10-19 15:04:24
เขตฯ 13---
 743686    92.33      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit (แห่ง)

B = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จำนวน 743 แห่ง ตามทำเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ ณ 2 กรกฎาคม 2562) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>