ตัวชี้วัดที่ 050: ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่มีหน่วยบริการตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะมีการจัดระบบบริการสุขภาพสำหรับการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 100.00 >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

3 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 100.00)Q2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 01---
เขตฯ 02---
เขตฯ 03---
เขตฯ 04---
เขตฯ 05---
เขตฯ 061111100.00100.002020-10-05 14:52:54
เขตฯ 07---
เขตฯ 08---
เขตฯ 09---
เขตฯ 10---
เขตฯ 111515100.00100.002020-10-05 14:53:03
เขตฯ 1255100.00100.002020-10-05 14:53:07
เขตฯ 13---
 3131100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์ ( 5 ระดับ) (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย ตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563 (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-05 14:53:07
Update: สตูล

by พิชญา

2020-10-05 14:53:03
Update: พังงา

by พิชญา

2020-10-05 14:52:54
Update: ตราด

by พิชญา

2020-04-08 16:20:58
Update: กระบี่

by พิชญา

2020-04-08 16:20:45
Update: จันทบุรี

by พิชญา

log