ตัวชี้วัดที่ 049: จำนวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง

Map

ร้อยละ

20.87

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 3.00 >= 3.00 >= 4.00 >= 5.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 20.87

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 3.00)Q2 (>= 3.00)Q3 (>= 4.00)Q4 (>= 5.00)FilesLast update
เขตฯ 0157,55936,81636.0436.042020-10-20 09:18:49
เขตฯ 0229,62225,37714.3314.332020-10-20 09:19:59
เขตฯ 0312,4307,51039.5839.582020-10-20 09:20:33
เขตฯ 0454,71348,10812.0712.072020-10-20 09:22:16
เขตฯ 05111,69697,45512.7512.752020-10-20 09:24:36
เขตฯ 06106,16084,40220.5020.502020-10-20 09:27:57
เขตฯ 0758,03845,76721.1421.142020-10-20 09:28:57
เขตฯ 0822,39515,32331.5831.582020-10-20 09:29:59
เขตฯ 09109,38083,28923.8523.852020-10-20 09:31:26
เขตฯ 1044,69039,43811.7511.752020-10-20 09:32:15
เขตฯ 1153,22941,24022.5222.522020-10-20 09:33:35
เขตฯ 1248,22135,61926.1326.132020-10-20 09:35:20
เขตฯ 13---
 708,133560,34420.87      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ปีงบประมาณ 2562 (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ปีงบประมาณ 2563 (ราย)

สูตรคำนวณ (A-B)X100/A
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-20 09:35:20
Update: สงขลา

by Sorada

2020-10-20 09:34:24
Update: ยะลา

by Sorada

2020-10-20 09:34:00
Update: ตรัง

by Sorada

2020-10-20 09:33:35
Update: สุราษฎร์ธานี

by Sorada

2020-10-20 09:33:14
Update: ภูเก็ต

by Sorada

log