ตัวชี้วัดที่ 046.4: อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain injury) (GCS ≤ 8) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- < 45.00 - < 45.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (< 45.00)Q4 (< 45.00)FilesLast update
เขตฯ 01002021-01-22 07:21:38
เขตฯ 02002021-01-22 07:21:40
เขตฯ 03002021-01-22 07:21:39
เขตฯ 04002021-01-22 07:21:33
เขตฯ 05002021-01-22 07:21:41
เขตฯ 06002021-01-22 07:21:33
เขตฯ 07002021-01-22 07:21:36
เขตฯ 08002021-01-22 07:21:44
เขตฯ 09002021-01-22 07:21:35
เขตฯ 10002021-01-22 07:21:37
เขตฯ 11002021-01-22 07:21:42
เขตฯ 12002021-01-22 07:21:44
เขตฯ 13---
 00     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย severe traumatic brain injury (GCS ≤ 8) ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วย severe traumatic brain injury ทั้งหมดในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย < ร้อยละ 45
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log