ตัวชี้วัดที่ 046.1: อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit)

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

11.22

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 12.00 < 12.00 < 12.00 < 12.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 11.22

จำนวนที่ผ่าน

4 30.77%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 69.23%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:09)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (< 12.00)Q2 (< 12.00)Q3 (< 12.00)Q4 (< 12.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 014072,53418.0216.5916.3916.0616.062020-10-26 10:09:47
เขตฯ 0270117,5063.843.744.074.004.002020-10-26 10:09:49
เขตฯ 039614,64318.6519.3620.5420.7020.702020-10-26 10:09:49
เขตฯ 046294,86411.4712.5412.5412.9312.932020-10-26 10:09:38
เขตฯ 055243,19115.4115.7217.2416.4216.422020-10-26 10:09:52
เขตฯ 061,0075,38519.5319.1819.3518.7018.702020-10-26 10:09:38
เขตฯ 073962,29213.8716.9617.1017.2817.282020-10-26 10:09:43
เขตฯ 085827,7737.747.487.527.497.492020-10-26 10:09:55
เขตฯ 092873,9256.956.957.407.317.312020-10-26 10:09:40
เขตฯ 103301,93817.3617.7617.7317.0317.032020-10-26 10:09:44
เขตฯ 112921,49120.5820.1118.8319.5819.582020-10-26 10:09:53
เขตฯ 123221,84116.8917.6918.6217.4917.492020-10-26 10:09:55
เขตฯ 13---
 6,43857,383    11.22      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (ทั้ง trauma และ non-trauma) ที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง (ราย)

B = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (ทั้ง trauma และ non-trauma) ทั้งหมด (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย < ร้อยละ 12
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>