ตัวชี้วัดที่ 045: จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อย เขตสุขภาพละ 1 แห่ง

Map

จำนวน

311

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 1.00 >= 1.00 >= 1.00 >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 311

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 1.00)Q2 (>= 1.00)Q3 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)FilesLast update
เขตฯ 013939.009.0039.002020-10-01 16:43:46
เขตฯ 0299.007.009.002020-10-01 16:43:41
เขตฯ 032323.0016.0023.002020-10-01 16:43:57
เขตฯ 041414.0010.0014.002020-10-01 16:44:07
เขตฯ 052525.0010.0025.002020-10-01 16:44:12
เขตฯ 062222.0014.0022.002021-09-09 16:00:30
เขตฯ 071818.004.0018.002020-10-01 16:45:16
เขตฯ 083232.0020.0032.002020-10-02 17:37:28
เขตฯ 094545.0030.0045.002020-10-01 16:47:41
เขตฯ 103232.008.0032.002020-10-01 16:48:03
เขตฯ 111414.0010.0014.002020-10-01 16:57:25
เขตฯ 123838.009.0038.002020-10-01 16:48:32
เขตฯ 13-0.002020-02-24 10:54:21
 311311.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องในเขตสุขภาพ (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 12 เขต (อย่างน้อย เขตสุขภาพละ 1 แห่ง)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-09 16:00:30
Update: ชลบุรี

by พิชญา

2020-10-02 17:37:28
Update: อุดรธานี

by พิชญา

2020-10-01 16:57:25
Update: สุราษฎร์ธานี

by พิชญา

2020-10-01 16:48:32
Update: สงขลา

by พิชญา

2020-10-01 16:48:03
Update: อุบลราชธานี

by พิชญา

log