ตัวชี้วัดที่ 045: จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อย เขตสุขภาพละ 1 แห่ง

Map

จำนวน

294

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 1.00 >= 1.00 >= 1.00 >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 294

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 1.00)Q2 (>= 1.00)Q3 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01189.0018.0018.002020-04-08 13:23:25
เขตฯ 02147.0014.0014.002020-04-08 13:23:29
เขตฯ 033216.0032.0032.002020-04-08 13:23:33
เขตฯ 042010.0020.0020.002020-04-08 13:23:37
เขตฯ 052010.0020.0020.002020-04-08 13:23:40
เขตฯ 062814.0028.0028.002020-04-08 13:23:43
เขตฯ 0784.008.008.002020-04-08 13:23:47
เขตฯ 084020.0040.0040.002020-04-08 13:23:50
เขตฯ 096030.0060.0060.002020-04-08 13:23:54
เขตฯ 10168.0016.0016.002020-04-08 13:23:57
เขตฯ 112010.0020.0020.002020-04-08 13:24:01
เขตฯ 12189.0018.0018.002020-04-08 13:24:04
เขตฯ 13-0.002020-02-24 10:54:21
 294    294.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องในเขตสุขภาพ (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 12 เขต (อย่างน้อย เขตสุขภาพละ 1 แห่ง)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>