ตัวชี้วัดที่ 045: จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อย เขตสุขภาพละ 1 แห่ง

Map

จำนวน

147

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 1.00 >= 1.00 >= 1.00 >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 147

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 1.00)Q2 (>= 1.00)Q3 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0199.009.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0277.007.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 031616.0016.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 041010.0010.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 051010.0010.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 061414.0014.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0744.004.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 082020.0020.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 093030.0030.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1088.008.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 111010.0010.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1299.009.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13-0.002020-02-24 10:54:21
 147    147.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องในเขตสุขภาพ (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 12 เขต (อย่างน้อย เขตสุขภาพละ 1 แห่ง)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>