ตัวชี้วัดที่ 045: จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อย เขตสุขภาพละ 1 แห่ง

Map

จำนวน

311

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 1.00 >= 1.00 >= 1.00 >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 311

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 1.00)Q2 (>= 1.00)Q3 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01399.0039.0039.002020-10-01 16:43:46
เขตฯ 0297.009.009.002020-10-01 16:43:41
เขตฯ 032316.0023.0023.002020-10-01 16:43:57
เขตฯ 041410.0014.0014.002020-10-01 16:44:07
เขตฯ 052510.0025.0025.002020-10-01 16:44:12
เขตฯ 062214.0022.0022.002020-10-01 16:44:25
เขตฯ 07184.0018.0018.002020-10-01 16:45:16
เขตฯ 083220.0032.0032.002020-10-02 17:37:28
เขตฯ 094530.0045.0045.002020-10-01 16:47:41
เขตฯ 10328.0032.0032.002020-10-01 16:48:03
เขตฯ 111410.0014.0014.002020-10-01 16:57:25
เขตฯ 12389.0038.0038.002020-10-01 16:48:32
เขตฯ 13-0.002020-02-24 10:54:21
 311    311.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องในเขตสุขภาพ (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 12 เขต (อย่างน้อย เขตสุขภาพละ 1 แห่ง)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>