ตัวชี้วัดที่ 036.2: ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

49.22

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 50.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 49.22

จำนวนที่ผ่าน

7 53.85%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 46.15%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 0123648448.7648.762020-04-09 14:01:09
เขตฯ 0219538350.9150.912020-04-09 14:03:50
เขตฯ 0327848357.5657.562020-04-09 14:06:02
เขตฯ 0416039340.7140.712020-04-09 14:11:59
เขตฯ 0531869245.9545.952020-04-09 14:17:52
เขตฯ 0623546750.3250.322020-04-09 14:53:21
เขตฯ 0721851442.4142.412020-04-09 14:57:37
เขตฯ 0811823550.2150.212020-04-09 15:00:25
เขตฯ 0912727546.1846.182020-04-09 15:02:32
เขตฯ 1021146345.5745.572020-04-09 15:05:55
เขตฯ 1122240854.4154.412020-04-09 15:09:53
เขตฯ 1239874053.7853.782020-04-09 15:12:40
เขตฯ 13447161.9761.972020-04-09 14:39:57
 2,7605,60849.22      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งการรักษาที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI เมื่อมาถึงโรงพยาบาล หรือ จำนวนครั้งที่สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่ทำ PCI ได้ ให้ได้รับการทำ Primary PCI ภายใน 120 นาทีนับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI เมื่อมาถึงโรงพยาบาล (ครั้ง)

B = จำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับยาละลายลิ่มเลือดทั้งหมด หรือจำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับได้รับการทำ Primary PCI ทั้งหมด (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log