ตัวชี้วัดที่ 035.2: การผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง (Early surgery)

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 30.00 >= 30.00 >= 30.00 >= 30.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 30.00)Q2 (>= 30.00)Q3 (>= 30.00)Q4 (>= 30.00)FilesLast update
เขตฯ 01002021-01-22 07:16:09
เขตฯ 02002021-01-22 07:16:10
เขตฯ 03002021-01-22 07:16:10
เขตฯ 04002021-01-22 07:16:10
เขตฯ 05002021-01-22 07:16:10
เขตฯ 06002021-09-09 16:00:32
เขตฯ 07002021-01-22 07:16:10
เขตฯ 08002021-01-22 07:16:11
เขตฯ 09002021-01-22 07:16:11
เขตฯ 10002021-01-22 07:16:11
เขตฯ 11002021-01-22 07:16:11
เขตฯ 12002021-01-22 07:16:11
เขตฯ 13002021-01-22 07:16:12
 00       
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention ที่ได้รับการผ่าตัด ภายใน 72 ชั่วโมง (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log