ตัวชี้วัดที่ 035.1: ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาล ตั้งแต่ระดับM1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ

Map

ร้อยละ

84.3

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 1.45 >= 2.91 >= 4.37 >= 5.83
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 84.3

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 1.45)Q2 (>= 2.91)Q3 (>= 4.37)Q4 (>= 5.83)FilesLast update
เขตฯ 011111100.00100.002020-05-15 10:52:53
เขตฯ 0277100.00100.002020-05-15 10:53:01
เขตฯ 0355100.00100.002020-05-15 10:53:09
เขตฯ 0481266.6766.672020-05-15 10:53:17
เขตฯ 05101662.5062.502020-05-15 10:53:25
เขตฯ 06101471.4371.432021-09-09 16:00:32
เขตฯ 0766100.00100.002020-05-15 10:53:42
เขตฯ 0881080.0080.002020-05-15 10:53:52
เขตฯ 091010100.00100.002020-05-15 10:54:03
เขตฯ 1099100.00100.002020-05-15 10:54:10
เขตฯ 111111100.00100.002020-05-15 10:54:19
เขตฯ 1271070.0070.002020-05-15 10:54:27
เขตฯ 13002021-01-22 07:15:08
 10212184.30      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาล M1,S,A ที่มีทีม Refracture Prevention (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาล M1,S,A = 120 (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 5.83
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-09 16:00:32
Update: ชลบุรี

by ปวิช

2020-05-15 10:54:27
Update: สงขลา

by ปวิช

2020-05-15 10:54:19
Update: สุราษฎร์ธานี

by ปวิช

2020-05-15 10:54:10
Update: อุบลราชธานี

by ปวิช

2020-05-15 10:54:03
Update: นครราชสีมา

by ปวิช

log