ตัวชี้วัดที่ 027.1: โรงพยาบาลที่มีการจัดการ AMR ระดับ intermediate

Map

ร้อยละ

96.69

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 68.00 - >= 95.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 96.69

จำนวนที่ผ่าน

10 76.92%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 23.08%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 68.00)Q4 (>= 95.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011111100.00100.002020-10-05 15:35:33
เขตฯ 0288100.00100.002020-10-05 15:35:37
เขตฯ 035580.00100.00100.002020-10-05 15:35:41
เขตฯ 04121291.67100.00100.002020-10-05 15:35:44
เขตฯ 05151266.6780.0080.002020-10-05 15:35:48
เขตฯ 061414100.00100.002020-10-05 15:35:53
เขตฯ 0766100.00100.002020-10-05 15:35:56
เขตฯ 081010100.00100.002020-10-05 15:35:58
เขตฯ 09101090.00100.00100.002020-10-05 15:36:02
เขตฯ 1099100.00100.002020-10-05 15:36:16
เขตฯ 11111090.9190.912020-10-05 15:36:30
เขตฯ 121010100.00100.002020-10-05 15:36:43
เขตฯ 13--2020-08-05 10:19:31
 121117  96.69      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลที่มีการจัดการ AMR ระดับ intermediate (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 จำนวน 121 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 95 ของ รพ.ระดับ A,S,M1 มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ ระดับ Intermediate
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>