ตัวชี้วัดที่ 027.1: โรงพยาบาลที่มีการจัดการ AMR ระดับ intermediate

Map

ร้อยละ

96.69

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 68.00 - >= 95.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 96.69

จำนวนที่ผ่าน

10 83.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 16.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 68.00)Q4 (>= 95.00)FilesLast update
เขตฯ 011111100.00100.002020-10-05 15:35:33
เขตฯ 0288100.00100.002020-10-05 15:35:37
เขตฯ 0355100.0080.00100.002020-10-05 15:35:41
เขตฯ 041212100.0091.67100.002020-10-05 15:35:44
เขตฯ 05151280.0066.6780.002020-10-05 15:35:48
เขตฯ 061414100.00100.002021-09-09 16:00:33
เขตฯ 0766100.00100.002020-10-05 15:35:56
เขตฯ 081010100.00100.002020-10-05 15:35:58
เขตฯ 091010100.0090.00100.002020-10-05 15:36:02
เขตฯ 1099100.00100.002020-10-05 15:36:16
เขตฯ 11111090.9190.912020-10-05 15:36:30
เขตฯ 121010100.00100.002020-10-05 15:36:43
เขตฯ 13--2020-08-05 10:19:31
 12111796.69    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลที่มีการจัดการ AMR ระดับ intermediate (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 จำนวน 121 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 95 ของ รพ.ระดับ A,S,M1 มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ ระดับ Intermediate
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-09 16:00:33
Update: ชลบุรี

by พิชญา

2020-10-05 15:36:43
Update: สงขลา

by พิชญา

2020-10-05 15:36:30
Update: สุราษฎร์ธานี

by พิชญา

2020-10-05 15:36:16
Update: อุบลราชธานี

by พิชญา

2020-10-05 15:36:02
Update: นครราชสีมา

by พิชญา

log