ตัวชี้วัดที่ 023: จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน

Map

จำนวน

67134

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 10000.00 >= 10000.00 >= 80000.00 >= 80000.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 67134

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 10000.00)Q2 (>= 10000.00)Q3 (>= 80000.00)Q4 (>= 80000.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 018,7338733.008733.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 024,8034803.004803.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 034,8334833.004833.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 044,9304930.004930.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 055,9525952.005952.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 062,4282428.002428.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 078,8568856.008856.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 087,9367936.007936.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 094,4394439.004439.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 107,2597259.007259.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 112,3702370.002370.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 124,5954595.004595.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13-0.00-
 67,134    67134.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน (คน)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 80,000 คน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>