ตัวชี้วัดที่ 023: จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน

Map

จำนวน

84712

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 10000.00 >= 10000.00 >= 80000.00 >= 80000.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 84712

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 10000.00)Q2 (>= 10000.00)Q3 (>= 80000.00)Q4 (>= 80000.00)FilesLast update
เขตฯ 019,4869486.009242.009062.009486.002020-10-19 15:04:40
เขตฯ 025,0145014.004835.004891.005014.002020-10-19 15:04:40
เขตฯ 035,1335133.004720.005008.005133.002020-10-19 15:04:40
เขตฯ 046,4456445.001497.006091.006220.006445.002020-10-19 15:04:39
เขตฯ 056,1356135.00992.006065.006252.006135.002020-10-19 15:04:40
เขตฯ 065,3255325.001583.005363.005295.005325.002020-10-19 15:04:39
เขตฯ 079,1309130.002485.009330.009177.009130.002020-10-19 15:04:39
เขตฯ 088,2658265.008094.008168.008265.002020-10-19 15:04:40
เขตฯ 0911,13811138.0010938.0011153.0011138.002020-10-19 15:04:39
เขตฯ 108,0548054.00921.007924.007940.008054.002020-10-19 15:04:39
เขตฯ 115,3275327.00800.004924.005017.005327.002020-10-19 15:04:40
เขตฯ 125,2605260.004565.004970.005260.002020-10-19 15:04:40
เขตฯ 13-0.00-
 84,71284712.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน (คน)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 80,000 คน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:04:40
Update: แพร่

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:40
Update: น่าน

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:40
Update: พะเยา

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:40
Update: เชียงราย

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:40
Update: แม่ฮ่องสอน

by ทรงพล

log