ตัวชี้วัดที่ 022.2: ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

Map

ร้อยละ

92.39

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 70.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 92.39

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ3 (>= 70.00)Q4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 0139,99936,70591.7691.762020-10-19 15:04:18
เขตฯ 0223,54621,86592.8692.862020-10-19 15:04:18
เขตฯ 0338,52433,91088.0288.022020-10-19 15:04:18
เขตฯ 0441,93438,97392.9492.942020-10-19 15:04:18
เขตฯ 0521,30820,44595.9595.952020-10-19 15:04:18
เขตฯ 0632,36927,95686.3786.372020-10-19 15:04:18
เขตฯ 0730,45329,99398.4998.492020-10-19 15:04:18
เขตฯ 0849,83345,52091.3591.352020-10-19 15:04:18
เขตฯ 0981,75676,58393.6793.672020-10-19 15:04:18
เขตฯ 1037,56835,78895.2695.262020-10-19 15:04:18
เขตฯ 1137,76933,93189.8489.842020-10-19 15:04:18
เขตฯ 1255,27751,37492.9492.942020-10-19 15:04:18
เขตฯ 13---
 490,336453,04392.39    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:04:18
Update: สมุทรปราการ

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:18
Update: นนทบุรี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:18
Update: ปทุมธานี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:18
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:18
Update: อ่างทอง

by ทรงพล

log