ตัวชี้วัดที่ 022.2: ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 70.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ3 (>= 70.00)Q4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0126,19900.002020-04-15 14:54:10
เขตฯ 0214,40900.002020-04-15 14:55:26
เขตฯ 0314,16000.002020-04-15 14:56:49
เขตฯ 0418,11100.002020-04-15 14:58:37
เขตฯ 0517,85600.002020-04-15 15:00:42
เขตฯ 0615,50700.002020-04-15 15:02:46
เขตฯ 0726,56800.002020-04-15 14:52:15
เขตฯ 0823,80800.002020-04-15 14:54:13
เขตฯ 0932,11200.002020-04-15 14:55:40
เขตฯ 1023,52900.002020-04-15 14:57:20
เขตฯ 1113,95600.002020-04-15 15:07:08
เขตฯ 1213,78500.002020-04-15 15:00:54
เขตฯ 13---
 240,0000  0.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>