ตัวชี้วัดที่ 022.1: ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน

Map

ร้อยละ

98.61

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 70.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 98.61

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ3 (>= 70.00)Q4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 019,4869,10195.9494.8095.942020-10-19 15:04:17
เขตฯ 025,0144,82096.1396.0596.132020-10-19 15:04:17
เขตฯ 035,1334,98697.1493.2897.142020-10-19 15:04:17
เขตฯ 046,4456,42899.7496.3899.742020-10-19 15:04:17
เขตฯ 056,1356,10199.45101.3799.452020-10-19 15:04:17
เขตฯ 065,3255,23398.2797.7398.272020-10-19 15:04:17
เขตฯ 079,1309,12399.9299.1899.922020-10-19 15:04:17
เขตฯ 088,2658,24599.7697.8999.762020-10-19 15:04:18
เขตฯ 0911,13811,13399.9699.4499.962020-10-19 15:04:17
เขตฯ 108,0548,02899.6898.2999.682020-10-19 15:04:17
เขตฯ 115,3275,12896.2684.7996.262020-10-19 15:04:18
เขตฯ 125,2605,21299.0990.0899.092020-10-19 15:04:18
เขตฯ 13---
 84,71283,53898.61    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน (ราย)

B = จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:04:18
Update: นครศรีธรรมราช

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:18
Update: กระบี่

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:18
Update: พังงา

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:18
Update: ภูเก็ต

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:18
Update: สุราษฎร์ธานี

by ทรงพล

log