ตัวชี้วัดที่ 022.1: ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน

Map

ร้อยละ

98.61

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 70.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 98.61

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ3 (>= 70.00)Q4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 019,4869,10194.8095.9495.942020-10-19 15:04:17
เขตฯ 025,0144,82096.0596.1396.132020-10-19 15:04:17
เขตฯ 035,1334,98693.2897.1497.142020-10-19 15:04:17
เขตฯ 046,4456,42896.3899.7499.742020-10-19 15:04:17
เขตฯ 056,1356,101101.3799.4599.452020-10-19 15:04:17
เขตฯ 065,3255,23397.7398.2798.272020-10-19 15:04:17
เขตฯ 079,1309,12399.1899.9299.922020-10-19 15:04:17
เขตฯ 088,2658,24597.8999.7699.762020-10-19 15:04:18
เขตฯ 0911,13811,13399.4499.9699.962020-10-19 15:04:17
เขตฯ 108,0548,02898.2999.6899.682020-10-19 15:04:17
เขตฯ 115,3275,12884.7996.2696.262020-10-19 15:04:18
เขตฯ 125,2605,21290.0899.0999.092020-10-19 15:04:18
เขตฯ 13---
 84,71283,538  98.61      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน (ราย)

B = จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>