ตัวชี้วัดที่ 017.4: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยง)

Map

ร้อยละ

92.47

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00 >= 80.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 92.47

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 80.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 01252696.1596.152020-10-12 09:20:54
เขตฯ 02262796.3096.302020-06-08 13:23:11
เขตฯ 03121392.31100.0092.312020-10-12 09:22:41
เขตฯ 0477100.00100.002020-10-12 09:23:37
เขตฯ 054343100.00100.00100.002020-10-12 09:25:26
เขตฯ 06242692.31100.0092.312020-10-12 09:26:29
เขตฯ 0716819486.6086.602020-10-12 09:27:50
เขตฯ 08394195.120.0095.122020-10-12 09:28:37
เขตฯ 0911100.00100.002020-10-12 09:33:35
เขตฯ 1066100.00100.00100.002020-10-12 09:29:18
เขตฯ 11434595.5680.0085.7195.562020-10-12 09:31:02
เขตฯ 12484997.96100.0097.3097.962020-10-12 09:31:48
เขตฯ 13--2020-02-24 10:54:21
 44247892.47      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผักและผลไม้สด, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศเครื่องสำอาง ที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัย และ จำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ปลอดภัยที่ตรวจพบจากชุดทดสอบอย่างง่ายและการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ (กรณีตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการเมื่อพบผลการตรวจสอบด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายตกมาตรฐาน) (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผักและผลไม้สด, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ เครื่องสำอาง ที่ได้รับผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทั้งหมด และจำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีผลตรวจวิเคราะห์จากชุดทดสอบอย่างง่ายทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-12 09:33:35
Update: ชัยภูมิ

by นิธิวดี

2020-10-12 09:31:48
Update: สงขลา

by นิธิวดี

2020-10-12 09:31:28
Update: พัทลุง

by นิธิวดี

2020-10-12 09:31:02
Update: พังงา

by นิธิวดี

2020-10-12 09:30:51
Update: กระบี่

by นิธิวดี

log