ตัวชี้วัดที่ 017.2: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ)

Map

ร้อยละ

84.46

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00 >= 80.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 84.46

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 80.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 0144100.00100.002020-07-29 09:38:43
เขตฯ 02121485.71100.0085.712020-10-09 11:19:38
เขตฯ 033560.0050.0060.002020-10-09 11:18:17
เขตฯ 04262796.30100.00100.0096.302020-10-09 11:01:57
เขตฯ 053475.0075.002020-10-09 11:20:28
เขตฯ 06101471.4333.3371.432020-10-09 11:11:46
เขตฯ 072540.0040.002020-10-09 11:15:57
เขตฯ 08232592.00100.00100.0092.002020-10-09 11:16:37
เขตฯ 09--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 10141973.6875.0080.0073.682020-10-09 11:16:55
เขตฯ 11151693.75100.0093.752020-10-09 11:22:56
เขตฯ 12142070.0075.0076.9270.002020-10-09 11:24:06
เขตฯ 13374092.50100.0092.502020-07-29 09:44:34
 16319384.46      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผักและผลไม้สด, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศเครื่องสำอาง ที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัย และ จำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ปลอดภัยที่ตรวจพบจากชุดทดสอบอย่างง่ายและการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ (กรณีตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการเมื่อพบผลการตรวจสอบด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายตกมาตรฐาน) (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผักและผลไม้สด, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ เครื่องสำอาง ที่ได้รับผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทั้งหมด และจำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีผลตรวจวิเคราะห์จากชุดทดสอบอย่างง่ายทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-09 11:24:06
Update: นราธิวาส

by นิธิวดี

2020-10-09 11:23:27
Update: สตูล

by นิธิวดี

2020-10-09 11:22:56
Update: ชุมพร

by นิธิวดี

2020-10-09 11:21:52
Update: ภูเก็ต

by นิธิวดี

2020-10-09 11:21:34
Update: พังงา

by นิธิวดี

log