ตัวชี้วัดที่ 015: อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

81.17

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 85.00 >= 85.00 -
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 81.17

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 85.00)Q3 (>= 85.00)FilesLast update
เขตฯ 015,4994,27577.7477.742020-02-24 10:54:21
เขตฯ 023,2092,64582.4282.422020-02-24 10:54:21
เขตฯ 032,9022,33480.4380.432020-02-24 10:54:21
เขตฯ 045,5104,34278.8078.802020-02-24 10:54:21
เขตฯ 055,4224,42781.6581.652020-02-24 10:54:21
เขตฯ 065,6424,60481.6081.602020-02-24 10:54:21
เขตฯ 076,8385,58981.7381.732020-02-24 10:54:21
เขตฯ 084,5893,60278.4978.492020-02-24 10:54:21
เขตฯ 097,2866,11683.9483.942020-02-24 10:54:21
เขตฯ 105,3014,49584.8084.802020-02-24 10:54:21
เขตฯ 115,0544,10781.2681.262020-02-24 10:54:21
เขตฯ 124,6303,69579.8179.812020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 61,88250,23181.17    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ของผู้ป่วยวัณโรคทุกกลุ่ม ที่ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2559) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ของผู้ป่วยวัณโรคทุกกลุ่ม ที่ขึ้นทะเบียนรักษา ใน Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2559) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by วรินทร

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by วรินทร

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by วรินทร

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by วรินทร

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by วรินทร

log