ตัวชี้วัดที่ 015: ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทำงาน)

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 100.00 - >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

76 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)FilesLast update
กรุงเทพมหานคร---
สมุทรปราการ11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
นนทบุรี11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ปทุมธานี11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
พระนครศรีอยุธยา11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
อ่างทอง11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ลพบุรี11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
สิงห์บุรี11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ชัยนาท11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
สระบุรี11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ชลบุรี11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ระยอง11100.00100.002020-10-19 15:04:12
จันทบุรี11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ตราด11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ฉะเชิงเทรา11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ปราจีนบุรี11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
นครนายก11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
สระแก้ว11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
นครราชสีมา11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
บุรีรัมย์11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
สุรินทร์11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ศรีสะเกษ11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
อุบลราชธานี11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ยโสธร11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ชัยภูมิ11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
อำนาจเจริญ11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
บึงกาฬ11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
หนองบัวลำภู11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ขอนแก่น11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
อุดรธานี11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เลย11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
หนองคาย11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
มหาสารคาม11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ร้อยเอ็ด11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
กาฬสินธุ์11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
สกลนคร11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
นครพนม11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
มุกดาหาร11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เชียงใหม่11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ลำพูน11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ลำปาง11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
อุตรดิตถ์11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
แพร่11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
น่าน11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
พะเยา11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เชียงราย11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
แม่ฮ่องสอน11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
นครสวรรค์11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
อุทัยธานี11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
กำแพงเพชร11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ตาก11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
สุโขทัย11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
พิษณุโลก11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
พิจิตร11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เพชรบูรณ์11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ราชบุรี11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
กาญจนบุรี11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
สุพรรณบุรี11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
นครปฐม11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
สมุทรสาคร11100.00100.002020-10-19 15:04:12
สมุทรสงคราม11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เพชรบุรี11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ประจวบคีรีขันธ์11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
นครศรีธรรมราช11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
กระบี่11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
พังงา11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ภูเก็ต11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
สุราษฎร์ธานี11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ระนอง11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ชุมพร11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
สงขลา11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
สตูล11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ตรัง11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
พัทลุง11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
ปัตตานี11100.00100.002020-10-19 15:04:12
ยะลา11100.00100.002020-10-19 15:04:12
นราธิวาส11100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
 7676100.00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่มีข้อมูลการสำรวจการใช้และปริมาณสารเคมีทางการเกษตร และการใช้สารหรือวิธีการอื่นที่ปลอดภัยไม่ใช่สารเคมี (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (76 จังหวัด ไม่รวม กทม.) (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:04:12
Update: สมุทรปราการ

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:12
Update: นนทบุรี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:12
Update: ปทุมธานี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:12
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:12
Update: อ่างทอง

by ทรงพล

log