ตัวชี้วัดที่ 015: ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทำงาน)

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 100.00 - >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0188100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 0255100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 0355100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 0488100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 058887.50100.00100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 068887.50100.00100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 0744100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 0877100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 0944100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 1055100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 1177100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 127771.43100.00100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 13---
 7676  100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่มีข้อมูลการสำรวจการใช้และปริมาณสารเคมีทางการเกษตร และการใช้สารหรือวิธีการอื่นที่ปลอดภัยไม่ใช่สารเคมี (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (76 จังหวัด ไม่รวม กทม.) (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>