ตัวชี้วัดที่ 015: ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทำงาน)

Map

ร้อยละ

94.74

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 100.00 - >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 94.74

จำนวนที่ผ่าน

9 69.23%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 30.77%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0188100.00100.002020-03-11 17:13:08
เขตฯ 0255100.00100.002020-03-11 17:40:49
เขตฯ 0355100.00100.002020-03-11 17:38:51
เขตฯ 0488100.00100.002020-03-03 14:12:47
เขตฯ 058787.5087.502020-03-11 17:43:37
เขตฯ 068787.5087.502020-02-25 16:07:14
เขตฯ 0744100.00100.002020-03-11 17:10:31
เขตฯ 0877100.00100.002020-03-11 17:46:20
เขตฯ 0944100.00100.002020-03-11 17:08:54
เขตฯ 1055100.00100.002020-03-11 17:11:29
เขตฯ 1177100.00100.002020-03-11 17:45:23
เขตฯ 127571.4371.432020-03-11 17:46:10
เขตฯ 13---
 7672  94.74      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่มีข้อมูลการสำรวจการใช้และปริมาณสารเคมีทางการเกษตร และการใช้สารหรือวิธีการอื่นที่ปลอดภัยไม่ใช่สารเคมี (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (76 จังหวัด ไม่รวม กทม.) (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>