ตัวชี้วัดที่ 015: ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทำงาน)

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 100.00 - >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 0188100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 0255100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 0355100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 0488100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 0588100.0087.50100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 0688100.0087.50100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 0744100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 0877100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 0944100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 1055100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 1177100.00100.00100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 1277100.0071.43100.002020-10-19 15:04:12
เขตฯ 13---
 7676100.00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่มีข้อมูลการสำรวจการใช้และปริมาณสารเคมีทางการเกษตร และการใช้สารหรือวิธีการอื่นที่ปลอดภัยไม่ใช่สารเคมี (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (76 จังหวัด ไม่รวม กทม.) (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:04:12
Update: สมุทรปราการ

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:12
Update: นนทบุรี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:12
Update: ปทุมธานี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:12
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:12
Update: อ่างทอง

by ทรงพล

log